Βελτιώστε τις γλωσσικές σας δεξιότητες μέσω του προγράμματος Erasmus+ – Βίντεο

Παρασκευή, 27 Μάρτιος, 2015 | Πολυμέσα

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Προσφέρει ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό και ένας από τους στρατηγικούς στόχους του είναι να ενισχύσει τις γλωσσικές δεξιότητες και να στηρίξει την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Όπως προκύπτει και από το σχετικό βίντεο, η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη  (Online Linguistic Support) στηρίζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.  Η OLS προσφέρει σε όσους συμμετέχουν σε μεγάλης διάρκειας δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+ την ευκαιρία να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στην ξένη γλώσσα (ες), την οποία θα χρησιμοποιήσουν στις σπουδές, την εργασία ή την εθελοντική προσφορά στο εξωτερικό. Η γλωσσική αξιολόγηση OLS είναι πλέον υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών, με μία από τις ακόλουθες γλώσσες να αποτελεί την κύρια γλώσσα της διδασκαλίας, της εργασίας ή της εθελοντικής δραστηριότητας (με την εξαίρεση όσων είναι η μητρική τους γλώσσα): Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Επιπλέον, επιλεγμένοι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης ξένης γλώσσας, για να βελτιώνουν τις ικανότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.