Τρέχοντες διαγωνισμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού

Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού για διοικητικούς υπαλλήλους στον οικοδομικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει  γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων στους ακόλουθους τομείς:

Τομέας 1: Ασφάλεια Κτιρίων, 11 θέσεις

Τομέας 2: Εργασίες μηχανολογίας σε ειδικές τεχνικές οικοδομών, 18 θέσεις

Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πρόσληψης για την κάλυψη κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα, και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Μαρτίου 2013, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβασιούχους ερευνητές

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων,  από την οποία θα προσλαμβάνει συμβασιούχο ερευνητικό προσωπικό (συμβασιούχους υπαλλήλους της ομάδας καθηκόντων IV)  για τη δημιουργία πρόσθετου δυναμικού.

Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που χρειάζονται κατά την περίοδο 2013-2014 θα είναι κατά προσέγγιση:

Ειδικότητα 1: Φυσικές επιστήμες, 100 θέσεις

Ειδικότητα 2: Επιστήμες ποσοτικής ανάλυσης 180 θέσεις

Ειδικότητα 3: Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, 150 θέσεις

Ειδικότητα 4: Γεωργία, περιβάλλον και γεωεπιστήμες  110 θέσεις

Ειδικότητα 5: Επιστήμες της υγείας, 60 θέσεις

Η πλειονότητα των θέσεων θα προσφερθεί στο Κοινό Κέντρο Ερευνών. Ένας μικρότερος αριθμός θα προσφερθεί στις ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Έρευνας και Καινοτομίας και Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Μαρτίου 2013, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς ψυχολόγους

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)  κινεί διαδικασία επιλογής, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων για επιλεγέντες υποψηφίους, μεταξύ των οποίων μπορούν να προσληφθούν συμβασιούχοι υπάλληλοι ως εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.

Η βάση δεδομένων των επιλεγέντων υποψηφίων θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαιτέρως από το γραφείο υποδομής και υποστήριξης. Οι περισσότερες προς πλήρωση θέσεις βρίσκονται στις Βρυξέλλες, αλλά θα υπάρξουν και θέσεις στην Ispra και στο Λουξεμβούργο.

Λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως του προσωρινού χαρακτήρα των συμβάσεων και της εναλλαγής του προσωπικού, εκτιμάται ότι θα είναι αναγκαίο να συσταθεί πίνακας επιτυχόντων 12 εκπαιδευτικών ψυχολόγων για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό για την περίοδο των τριών ετών μεταξύ του 2013 και του 2015.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 12 Μαρτίου 2013, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων πατήστε εδώ.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.