Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΕΕ

5

EGAM – European Grassroots Antiracism Movement, France

Paid Internship, Deadline: 30 September

IMLabs magazine (online)

Writer/Contributor, Deadline: 28 Sept 2016

Coalition for the International Criminal Court, Hague

Short-term ASP15 internship – Photography, Deadline: 25 September 2016

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.