Θέσεις πρακτικής άσκησης σε Αντιπροσωπείες της ΕΕ στο εξωτερικό

eurodeskΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης  είναι η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθά τον Ύπατο Αντιπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ένωσης, να εφαρμόσει την κοινή εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο προσφέρονται σε φοιτητές, νέους πτυχιούχους και ασκούμενους δημόσιους υπαλλήλους.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

η πρακτική άσκηση παρέχεται σε τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες:

– αμειβόμενη πρακτική άσκηση για νέους πτυχιούχους με λιγότερο από ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας

υποχρεωτική πρακτική άσκηση για φοιτητές που διαμένουν ήδη και σπουδάζουν στη χώρα υποδοχής

– πρακτική άσκηση για μαθητές εθνικών σχολείων διοίκησης των κρατών μελών

– πρακτική άσκηση για ασκούμενους δημόσιους υπαλλήλους

Διάρκεια

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 1 μήνα (3 μήνες για ασκούμενους δημόσιους υπαλλήλους) έως 6 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανοιχτές θέσεις και προθεσμίες υποβολής δείτε εδώ

Πηγή : programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.