Ταξιδιωτικές επιχορηγήσεις του Ιδρύματος Zis

Το Ίδρυμα Zis προσκαλεί νέους όλων των εθνικοτήτων μεταξύ 16 και 20 ετών να έχουν την ευκαιρία να λάβουν επιχορήγηση 700 ευρώ για ένα αυτοοργανωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι σε μια ξένη χώρα.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:
– νέοι μεταξύ 16 και 20 ετών·
– από όλες τις εθνικότητες·
– δεν φοιτά ακόμη στο πανεπιστήμιο.

Συνθήκες ταξιδιού:
– ερευνά για ένα θέμα που έχει επιλέξει ο συμμετέχων.
– πραγματοποιείται μόνος του.
– πληρώνεται μόνο με την επιχορήγηση (700 ευρώ).
– διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.
– Εάν δεν είστε από τη Γερμανία πρέπει είτε να ταξιδέψετε σε γερμανόφωνη χώρα είτε να έχετε ένα θέμα που σχετίζεται με τη Γερμανία.
– δεν επιτρέπεται η μεταφορά με αεροπλάνο.
– Τα ταξίδια σε περιοχές πολέμου ή βίαιων εθνοτικών συγκρούσεων δεν θα χρηματοδοτούνται·
– κάθε συμμετέχων έχει έναν προσωπικό σύμβουλο (μέντορα) για να βοηθήσει στην οργάνωση του ταξιδιού μέσω e-mail.
– οι συμμετέχοντες παραδίδουν μια έκθεση έργου (8000 λέξεις τουλάχιστον), ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο ή μια εναλλακτική τεκμηρίωση.

 

Πώς να συμμετέχετε:

– οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης·
– οι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο συγκατάθεσης (ακόμα και αν ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15 Φεβρουαρίου 2023.

Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Πηγή και Φωτογραφία: programmes.eurodesk.eu

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.