Τα ωρομίσθια και οι μισθοί στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4,4% το 2022

Δευτέρα, 24 Απρίλιος, 2023 | NEAΟικονομία

Το 2022, το μέσο ωρομίσθιο στο σύνολο της οικονομίας εκτιμάται ότι θα είναι 22,9 ευρώ στην ΕΕ και 25,5 ευρώ στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το 2021, αυξήθηκαν κατά 4,4% στην ΕΕ και κατά 4,0% στη ζώνη του ευρώ.

Εντός της ζώνης του ευρώ, τα ωρομίσθια και οι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα μέλη. Αυξήθηκαν λιγότερο στην Ιταλία, τη Μάλτα και τη Φινλανδία (+2,3% έκαστη) και περισσότερο στη Λιθουανία (+13,4%), την Εσθονία (+8,8%) και την Κροατία (+8,7%).

Για τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, τα ωρομίσθια και τα ημερομίσθια εκφρασμένα σε εθνικό νόμισμα αυξήθηκαν επίσης σε όλες τις χώρες. Αυξήθηκαν λιγότερο στη Δανία (+2,2%) και τη Σουηδία (+3,0%) και περισσότερο στην Ουγγαρία (+16,4%), τη Βουλγαρία (+15,5%), τη Ρουμανία (+12,3%) και την Πολωνία (+11,7%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα

Το 2022, σε σύγκριση με το 2021, τα ωρομίσθια και τα ημερομίσθια στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 2,9% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,4% στην επιχειρηματική οικονομία: +3,9% στη βιομηχανία, +4,9% στις κατασκευές και +4,5% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, τα ωρομίσθια και οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,2% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,9% στην επιχειρηματική οικονομία: +4,6% στη βιομηχανία, +5,2% στις κατασκευές και +5,0% στις υπηρεσίες.

Στην ΕΕ, οι οικονομικές δραστηριότητες που κατέγραψαν τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις των ωριαίων μισθών και ημερομισθίων το 2022 ήταν οι εξής Το τμήμα Β της NACE Αναθ. 2 – «Ορυχεία και λατομεία» (+9,6%), ακολουθούμενο από τα τμήματα Μ της NACE Αναθ. 2 – «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» (+6,4%), Δ – «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» και Κ – «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» (και τα δύο +5,6%).

 

Πηγή : Eurostat 

Photo by Markus Spiske on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.