Σύσταση των κρατών μελών της ευρωζώνης να γίνει η Κροατία το 20ό μέλος της

Τρίτη, 21 Ιούνιος, 2022 | NEA

Στις 16 Ιουνίου, το Eurogroup προσυπέγραψε σύσταση των κρατών μελών της ευρωζώνης προς το Συμβούλιο. Οι υπουργοί συμφώνησαν με τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης από την Κροατία. Στη σύσταση προτείνεται η Κροατία να εισαγάγει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023. Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας κατά την οποία το Συμβούλιο της ΕΕ εκδίδει νομικές πράξεις οι οποίες θα δώσουν στην Κροατία τη δυνατότητα να γίνει μέλος της ευρωζώνης και να επωφεληθεί από τη χρήση του κοινού μας νομίσματος, του ευρώ, από το επόμενο έτος.

Ο Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Eurogroup συμφώνησε σήμερα ότι η Κροατία πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να την εισαγωγή του ευρώ. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα μιας πορείας που θα οδηγήσει την Κροατία στην ευρωζώνη, ως το 20ό μέλος της, και ένα ισχυρό μήνυμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θέλω να αποδώσω εύσημα στην κροατική κυβέρνηση για την προσήλωσή της και τις σκληρές προσπάθειες που κατέβαλε για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.»

Επόμενα βήματα

Η σύσταση αυτή πρόκειται να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ecofin (με ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ευρωζώνης) κατά τη σύνοδό του στις 17 Ιουνίου 2022. Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να προσυπογράψει επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου Ecofin προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει επίσης το ζήτημα αυτό κατά τη σύνοδό του στις 23 και 24 Ιουνίου.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση από το Συμβούλιο (μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) τριών νομικών πράξεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορέσει η Κροατία να εισαγάγει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι πράξεις αυτές αναμένεται να εκδοθούν τον Ιούλιο.

-Έκθεση σύγκλισης 2022 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)

-Έκθεση σύγκλισης 2022 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

-Έκθεση σύγκλισης 2022 της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση σύγκλισης 2022

-Ένταξη στην ευρωζώνη (γενικές πληροφορίες)

-Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Markus Winkler on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.