Σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση: Το Συμβούλιο συμφωνεί σε αξιοπρεπή εργασία για όλες και όλους

Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος, 2023 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη θέση του σχετικά με σχέδιο απόφασης στο οποίο τα κράτη μέλη καλούνται να κυρώσουν τη Σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση (Σύμβαση 190) που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία αποτελούν διαδεδομένο και επίμονο φαινόμενο σε ολόκληρο τον κόσμο: πάνω από ένα στα πέντε άτομα έχουν υποστεί βία και παρενόχληση στην εργασία, σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική, με τις γυναίκες να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η Σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση είναι η πρώτη διεθνής πράξη που καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της βίας που σχετίζονται με την εργασία. Η Σύμβαση αυτή θα συμβάλει στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλες και όλους, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Με το παρόν σχέδιο απόφασης, τα κράτη μέλη καλούνται να κυρώσουν τα μέρη της Σύμβασης που αφορούν συγκεκριμένα τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Το 2019, η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας ενέκρινε τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Η Σύμβαση παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, την καταπολέμηση και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης.

Για πρώτη φορά στο διεθνές δίκαιο αναγνωρίζεται ρητά το δικαίωμα κάθε ατόμου σε εργασία απαλλαγμένη από βία και παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης σεβασμού, προώθησης και πραγμάτωσης αυτού του δικαιώματος. Παρέχει επίσης τον πρώτο διεθνή ορισμό της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Όλα τα κράτη μέλη υποστήριξαν τους στόχους της εν λόγω Σύμβασης και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για την έγκρισή της στον ΔΟΕ.

Η απόφαση του Συμβουλίου με την οποία καλούνται τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση θα εκδοθεί επισήμως μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

ΦωτογραφίαClay Banks on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.