Ρωσικές κυβερνοεπιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας: Δήλωση του ύπατου εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πέμπτη, 12 Μάιος, 2022 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της, καταδικάζουν απερίφραστα την κακόβουλη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο που διεξήγαγε η Ρωσική Ομοσπονδία κατά της Ουκρανίας, η οποία στόχευε το δορυφορικό δίκτυο KA-SAT, το οποίο διαχειρίζεται η Viasat.

Η κυβερνοεπίθεση έλαβε χώρα μία ώρα πριν από την απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, πράγμα που διευκόλυνε τη στρατιωτική επίθεση. Αυτή η κυβερνοεπίθεση είχε σημαντικό αντίκτυπο, προκαλώντας αδιακρίτως διακοπές και διαταραχές στην επικοινωνία σε πολλές δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και χρήστες στην Ουκρανία, ενώ επίσης επηρέασε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.

Αυτή η απαράδεκτη κυβερνοεπίθεση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της συνεχιζόμενης ανεύθυνης συμπεριφοράς της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο, η οποία αποτέλεσε επίσης αναπόσπαστο μέρος της παράνομης και αδικαιολόγητης εισβολής της στην Ουκρανία. Η συμπεριφορά αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για υπεύθυνη κρατική συμπεριφορά και για τις προθέσεις των κρατών στον κυβερνοχώρο.

Οι κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και υποδομές ζωτικής σημασίας, θα μπορούσαν να επεκταθούν σε άλλες χώρες και να προκαλέσουν συστημικές επιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της, εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη, την αποθάρρυνση και την αποτροπή τέτοιων κακόβουλων συμπεριφορών στον κυβερνοχώρο καθώς και για την αντίδραση σε αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει συντονισμένη πολιτική, οικονομική και υλική υποστήριξη στην Ουκρανία για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητάς της.

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αυτό τον πόλεμο και να τερματίσει αμέσως τα άσκοπα ανθρώπινα δεινά.

 

Πηγή και Φωτογραφία: consilium.europa.eu

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.