Ψηφιακές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης

Η πρωτοβουλία για πρακτική άσκηση Digital Opportunity παρέχει διασυνοριακές θέσεις πρακτικής άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους.
Χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 και υλοποιείται μέσω του Erasmus+ και στόχος είναι να δώσει στους φοιτητές όλων των ειδικοτήτων την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακή εμπειρία σε τομείς που απαιτεί η αγορά.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:
– Φοιτητές από πανεπιστήμια στις χώρες του προγράμματος Erasmus+ και στις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος Horizon 2020.
– Οι πρόσφατοι πτυχιούχοι εντός 12 μηνών από την αποφοίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει αίτηση πριν από την αποφοίτηση.

Πώς να συμμετέχετε:
– Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση μέσω του πανεπιστημίου τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το πανεπιστήμιο για πρακτική άσκηση Erasmus+.

Χορήγηση:
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ένα μέσο επίδομα 500 €/μήνα, αλλά το ακριβές ποσό εξαρτάται από τη χώρα, για 2-12 μήνες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Erasmus+.
Οι εταιρείες δεν συμμετέχουν στη συναλλαγή, αλλά μπορούν να συμπληρώσουν αυτήν την επιχορήγηση.

Αναζητήστε διαθέσιμες κενές θέσεις στο Eures και στον ιστότοπο Erasmus Intern.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο εδώ.

 

Πηγή και Φωτογραφίαprogrammes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.