Προσεχώς στις Βρυξέλλες: ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα (βίντεο)

Τρίτη, 2 Απρίλιος, 2019 | NEAΠολυμέσα

Το Κοινοβούλιο καλωσορίζει τον Σουηδό πρωθυπουργό για μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Οι ευρωβουλευτές συζητούν τη χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, ώστε να βοηθήσουν τους νέους, την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και φροντιστές, και τους κανόνες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Το Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει την επέκταση των κανόνων για τους αγωγούς φυσικού αερίου της ΕΕ και σε αυτούς τρίτων χωρών.

Απομαγνητοφώνηση:

Ο σουηδός πρωθυπουργός Stefan Löfven έρχεται στις Βρυξέλλες για μια συζήτηση με τους ευρωβουλευτές σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο θέλει να βελτιώσει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και φροντιστές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δεκαήμερης άδειας πατρότητας, ευέλικτων συνθηκών εργασίας και δίμηνης γονικής άδειας μετ’ αποδοχών. Το Κοινοβούλιο συζητά την ενίσχυση της χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην απασχολησιμότητα των νέων και στην παροχή βοήθειας προς τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού. Οι ευρωβουλευτές συζητούν την αναθεώρηση των κανόνων της αγοράς φυσικού αερίου, η οποία θα επέκτεινε τους κανόνες για τους εσωτερικούς αγωγούς φυσικού αερίου της ΕΕ στους αγωγούς που έρχονται από τρίτες χώρες. Η ΕΕ θέλει να αντιμετωπίσει την απάτη στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της παραβίασης των κανόνων καμποτάζ και των εικονικών εταιρειών. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν, επίσης, τις περιόδους ανάπαυσης και την απόσπαση των οδηγών.

Πηγή: multimedia.europarl.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.