Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης UNICEF

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

photo by Nate Greno Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης UNICEF προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία στην αποστολή του Οργανισμού. Η UNICEF είναι ενεργή σε διάφορους λειτουργικούς τομείς που σχετίζονται με την αποστολή της, οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρείς βασικούς πυλώνες: Πρόγραμμα και Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις και Λειτουργίες. Διαβάστε περισσότερο σχετικά με αυτούς τους τομείς εδώ.

Κριτήρια Συμμετοχής

Για να συμμετέχουν οι υποψήφιοι πρέπει:

-Να είναι εγγεγραμμένοι σε πτυχιακό, προπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών ή να έχουν αποφοιτήσει εντός δυο ετών.

-Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

-Να έχουν άριστη γνώση τουλάχιστον μιας από τις γλώσσες εργασίας του Οργανισμού: Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά. Η άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας του γραφείου ενδιαφέροντος του υποψηφίου απαιτείται.

-Να έχουν εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση που αποδεικνύονται από πρόσφατα αρχεία πανεπιστημίων ή ιδρυμάτων.

-Να μην έχουν άμεσους συγγενικούς δεσμούς (πατέρα, μητέρα, αδερφό ή αδερφή) που να εργάζονται σε κανένα γραφείο του Οργανισμού.

-Να μην έχουν άλλους συγγενικούς δεσμούς με άτομα της γραμμής εξουσίας για την οποία θα εργάζεστε.

Επίδομα

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από ένα μηνιαίο εισόδημα.

Πως να κάνετε την αίτηση

Οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην σελίδα απασχόλησης. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρόσληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Nate Greno 

               Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.