Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη

Πέμπτη, 22 Απρίλιος, 2021 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

photo by John Schnobrich Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη δίνει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την προοπτική της απασχόλησης και απολαμβάνουν μια διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης.

Ο ΟΑΣΕ προσφέρει ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων για εκπαιδευόμενους που πληρούν τις απαιτήσεις των τρεχουσών αναγκών και εγκαταστάσεων των διαφόρων τμημάτων. Η εκπαίδευση συνήθως διαρκεί ανάμεσα σε δυο και έξι μήνες και πραγματοποιείται στην διάρκεια όλου του χρόνου. Η πρακτική άσκηση του ΟΑΣΕ δεν περιλαμβάνει μισθό. Ωστόσο, περιορισμένος αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι δεν είναι πολίτες του κράτους που έχουν τοποθετηθεί από τον Οργανισμό μπορεί να δικαιούνται μερική αποζημίωση σχετικά με τα έξοδα διαβίωσης.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 

-Φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους σε πτυχιακό ή προπτυχιακό επίπεδο ή εκείνοι που μόλις αποφοίτησαν. Για παράδειγμα να έχουν αποφοιτήσει κατά τα τελευταία δυο χρόνια.

-Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον.

-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30 χρόνια και να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επαγγελματικό επίπεδο, προφορικά και γραπτά, καθώς και να έχουν γνώση υπολογιστών.

-Ορισμένες ενέργειες των διαφόρων τμημάτων ενδέχεται να απαιτούν επαγγελματική γνώση της ρωσικής γλώσσας ή πρόσθετων απαιτήσεων, οι οποίες θα αναγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με την θέση.

Πως μπορώ να συμμετέχω;

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει το συγκεκριμένο τμήμα, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γράψει ένα κείμενο στο πεδίο ¨Συνοδευτική Επιστολή¨ και να το υποβάλει ηλεκτρονικά.

Οι διαθέσιμες θέσεις ανακοινώνονται εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: John Schnobrich 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.