Πρακτική άσκηση στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(ACER)  είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ που εργάζονται για την προώθηση του συντονισμού και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ACER στοχεύει να προσελκύσει νέους αποφοίτους πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν επαγγελματικά, ξεκινώντας μια συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

-νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίου από την ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν

-υποψήφιοι με πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, μία από αυτές πρέπει να είναι Αγγλικά (C1)

-οι αιτούντες πρέπει να μην έχουν ήδη συμμετάσχει σε καμία πρακτική εκπαίδευση σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να έχουν ήδη εργαστεί σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερο από 6 εβδομάδες

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαρκεί τουλάχιστον 3 έως το πολύ 6 μήνες και μπορεί να παραταθεί μία φορά για έως και 6 άλλους μήνες (1 έτος συνολικά)

Δίνεται μηνιαία αμοιβή 1.058,45 € καθώς και έξοδα ταξιδιού

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης, επισυνάψτε αντίγραφο του διπλώματός σας και στείλτε το στη διεύθυνση [email protected].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:30/09/2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.