Πρακτική άσκηση στον ΟΑΣΕ 2021

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη δίνει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την προοπτική της απασχόλησης και απολαμβάνουν μια διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης.

Ο ΟΑΣΕ προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για ασκούμενους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εγκαταστάσεις των διαφόρων τμημάτων. Η πρακτική άσκηση διαρκεί συνήθως δύο έως έξι μήνες και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πρακτική άσκηση στον ΟΑΣΕ δεν είναι αμειβόμενη, παρόλα αυτά, επιλεγμένοι υποψήφιοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου εργασίας ενδέχεται να δικαιούνται μερική αποζημίωση σχετικά με τα έξοδα διαβίωσης.

Οι ασκούμενοι μπορούν να επικουρούν και να υποστηρίζουν τις εργασίες των ακόλουθων γραφείων εντός του ΟΑΣΕ:

-Γραμματεία του ΟΑΣΕ, Βιέννη

-Γραφείο του Εκπροσώπου για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Βιέννη

-Ύπατος Αρμοστής για τις Εθνικές Μειονότητες, Χάγη·

-Παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στο Κοσσυφοπέδιο

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Μολδαβία (απαιτείται πρακτική γνώση ρωσικών ή ρουμανικών)

-Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Σερβία

-Συντονιστής έργου του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία

-Κέντρο του ΟΑΣΕ στο Μπισκέκ

-Γραφείο του ΟΑΣΕ στο Ντουσάνμπε

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

-Οι αιτούντες πρέπει να βρίσκονται στο τελευταίο έτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμιο ή άλλο διαπιστευμένο ίδρυμα) σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο· ή να είναι πρόσφατοι πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί απόφοιτοι, δηλαδή εντός δύο ετών από την αποφοίτηση·

-Οι αιτούντες πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε διεθνές και πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον·

-Το ανώτατο όριο ηλικίας για τους αιτούντες είναι 30 έτη και απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο προφορική όσο και γραπτή καθώς και γνώση Η/Υ·

-Ορισμένες ενέργειες των διαφόρων τμημάτων ενδέχεται να απαιτούν επαγγελματική γνώση της ρωσικής γλώσσας ή πρόσθετων απαιτήσεων, οι οποίες θα αναγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με την θέση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σχέση με συγκεκριμένη προκήρυξη θέσης στο θεσμικό όργανο ή στην επιτόπια επιχείρηση όπου ο αιτών επιθυμεί να εργαστεί· ο αιτών καλείται να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, να συντάξει σύντομο δοκίμιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πεδίο «Συνοδευτική επιστολή» και να το υποβάλει ηλεκτρονικά

Οι διαθέσιμες θέσεις ανακοινώνονται εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:05.09.2021

Πηγή/Φωτογραφία:eurodesk.eu

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;



Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.