Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Photo by Annie Spratt on UnsplashΚάθε χρόνο η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης και 20 θέσεις μη αμειβόμενης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έως 6 θέσεις αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία, σε διάφορους τομείς ειδίκευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας, κατά τη στιγμή της επιλογής.
Οι πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 5 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2021 έως 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Annie Spratt on Unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.