Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της ΕΕ 2021-2022

photo by John SchnobrichΚάθε χρόνο η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ προσφέρει τρεις τύπους πρακτικής άσκησης: αμειβόμενη, μη αμειβόμενη υποχρεωτική και αμειβόμενες θέσεις που προορίζονται για εκπαιδευόμενους με αναπηρία. Οι εκπαιδευόμενοι θα ανατεθούν σε ένα τμήμα και θα εργαστούν ως μέρος της ομάδας που έχουν επιλεγεί. Τα καθήκοντα των εκπαιδευομένων περιλαμβάνουν την παρακολούθηση συνεδριάσεων, τη σύνταξη πρακτικών και την πραγματοποίηση προπαρασκευαστικών εργασιών ή ερευνών για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Κάθε χρόνο το Συμβούλιο της ΕΕ προσφέρει 100 θέσεις με διάρκεια 5 μήνες.

Υπάρχουν δυο είδη πρακτικής από δυο έως πέντε μήνες. Συγκεκριμένα:

-1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου

-1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Προθεσμία: 28 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μη Αμειβόμενη Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση χωρίζεται σε δυο περιόδους διάρκειας απο δυο έως πέντε μήνες. Συγκεκριμένα:

-1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου

-1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για Άτομα με Αναπηρία

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου παρέχει 6 θέσεις πρακτικής άσκησης σε πολίτες κρατών μελών της ΕΕ με αναγνωρισμένη αναπηρία.

Προθεσμία: 28 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: John Schnobrich

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.