Πρακτική Άσκηση στην Παγκόσμια Τράπεζα

Τετάρτη, 17 Μάρτιος, 2021 | NEAΘέσεις Πρακτικής Άσκησης

photo by Annie Spratt Η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε νέους που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρία για σπουδές και εργασία καθώς και εμπειρία στην πράξη.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  της Παγκόσμιας Τράπεζας προσφέρει σε πτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους καθώς και την εργασιακή τους εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έμμισθη πρακτική άσκηση είναι διαθέσιμη για χειμερινά και εαρινά προγράμματα. Είναι ανοιχτό σε φοιτητές που έχουν την εθνικότητα των κρατών μελών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών και θα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών πλήρους φοίτησης  (σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ή Ph.D με πρόθεση να επιστρέψουν πλήρως).

Για το πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο σε τομείς όπως: οικονομικά, χρηματοοικονομικά, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (δημόσια υγεία, εκπαίδευση, διατροφή, πληθυσμός), κοινωνικές επιστήμες (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία), γεωργία, περιβάλλον, ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη.

Προθεσμίες:

-Καλοκαίρι (Μάιος- Σεπτέμβριος) η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το εαρινό πρόγραμμα είναι από 1 Δεκεμβρίου- 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνο.

-Χειμώνας (Νοέμβριος- Μάρτιος) η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το χειμερινό πρόγραμμα είναι από 1- 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Annie Spratt 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.