Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 2021

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει δυνατότητα θερινής απασχόλησης σε φοιτητές και πρακτική άσκηση σε αποφοίτους πανεπιστημίου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών.

Ο αριθμός των πρακτικών άσκησης στην Τράπεζα είναι πολύ περιορισμένος και έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των τμημάτων, τα τελευταία από τα οποία καθορίζουν επίσης τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης.
Οι σύμβουλοι κατάρτισης που διορίζονται από τα τμήματα υποδοχής θα καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στα προγράμματα εργασίας τους και θα είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της εκπαίδευσής τους.

Διάρκεια:1-5 μήνες

Κριτήρια καταλληλότητας:

-οι φοιτητές πρέπει να είναι από 18 έως 25 ετών.

-οι φοιτητές πρέπει να σπουδάζουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα

-οι φοιτητές πρέπει να ζουν τοπικά στο Λουξεμβούργο ή στις γύρω περιοχές ή να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν στέγη με δικά τους έξοδα.

-Οι ασκούμενοι επιλέγονται από υπηκόους των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών των οποίων οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης έχουν ξεκινήσει (επί του παρόντος: Τουρκία, Σερβία και Μαυροβούνιο).

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση μιας από τις εσωτερικές γλώσσες εργασίας της Τράπεζας – Γαλλικά / Αγγλικά.

-Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει ή έχουν ξεκινήσει μαθήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή τομέα σχετικό με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ ως χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση. Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού θα καθορίσει το ποσό. Οι υποψήφιοι με αναπηρία μπορούν να λάβουν συμπληρωματικό επίδομα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:08/08

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή:eurodesk.eu

Φωτογραφία:unsplash

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.