Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 2021

photo by Charles DeluvioΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει καλοκαιρινή απασχόληση σε φοιτητές και προγράμματα πρακτικής άσκησης σε απόφοιτους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισορροπημένη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών.

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης:

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια από ένα έως και πέντε μήνες μετά από την ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, ο λογιστικός έλεγχος, η οικονομία, η μηχανική και η γενική γραμματεία. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στην Τράπεζα είναι περιορισμένες και είναι σχεδιασμένο να πληροί τις απαιτήσεις των τμημάτων, οι οποίες καθορίζουν επίσης την διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης. Οι σύμβουλοι κατάρτισης που καθορίζονται από τα τμήματα υποδοχής θα καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στα προγράμματα εργασίας και θα είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της εκπαίδευσης τους.

Καλοκαιρινή Απασχόληση:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα περιορισμένο αριθμό καλοκαιρινής απασχόλησης φοιτητών για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου, παρέχοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν καλύτερα το επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσουν κάποια χρήματα. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις παρέχουν γενική υποστήριξη σε βασικά διοικητικά καθήκοντα. Για να διασφαλιστεί η δίκαιη επιλογή, οι αιτούντες επιλέγονται με κλήρωση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/ 05/ 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Φωτογραφία: Charles Deluvio

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.