Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Κάθε χρόνο η Επιτροπή των Περιφερειών προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσων για πρακτική άσκηση σε νέους, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα Ευρωπαϊκό θεσμό. Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι πρακτικής άσκησης:

– Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών

– Επισκέψεις μικρής διάρκειας για μελέτη

Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών

Πού απευθύνεται: σε νέους απόφοιτους πανεπιστημίου

Πότε: 16 Φεβρουαρίου – 15 Ιουλίου (θερινή πρακτική)

16 Σεπτεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου (χειμερινή πρακτική)

Προϋποθέσεις επιλογής: 

Οι αιτούντες πρέπει:

– να είναι πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ. Μικρός αριθμός πολιτών τρίτων χωρών θα γίνουν δεκτοί.

– να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών, που θα έχει ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της αίτησης

– να έχουν άριστη γνώση μίας εκ των επισήμων γλώσσων της ΕΕ και καλή γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας ( Αγγλικά ή Γαλλικά).

Οι ασκούμενοι θα λάβουν αποζημίωση ίση με το 25% του αρχικού μισθού εργαζόμενου βαθμίδας AD*5 (step 1). Επιπλέον αποζημίωση 100€/μήνα θα δωθεί σε παντρεμένους ασκούμενους με μη-εργαζόμενο/η σύζυγο και σε ασκούμενους που έχουν παιδιά (100€/μήνα/παιδί). Συμπληρωματική αποζημίωση θα δωθεί σε ασκούμενους με αναπηρίες.

Περίοδος αιτήσεων:

– 1 Οκτωβρίου- 31 Μαρτίου, 00:00, τοπική ώρα Βρυξελλών (για την χειμερινή περίοδο)

– 1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου, 00:00, τοπική ώρα Βρυξελλών (Για τη θερινή περίοδο)

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω Internet.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επισκέψεις μικρής διάρκειας για μελέτη

Η Επιτροπή των Περιφερειών δίνει επίσης τη δυνατότητα επίσκεψης των υπηρεσιών της σε άτομα των οποίων η επαγγελματική, ακαδημαϊκή ή ερευνητική δραστηριότητά απαιτεί την εξοικείωση με τη λειτουργία και τις πολιτικές της. Τα καθήκοντα των ασκούμενων αυτών εξαρτώνται από την υπηρεσία στην οποία θα απασχοληθούν.

Προϋποθέσεις:

Οι αιτούντες πρέπει να:

– είναι πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ ή υποψήφιου κράτους

– έχουν πτυχίο πανεπιστημίου

– είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τους είναι απαραίτητη η γνώση της Επιτροπής των Περιφερειών για λόγους που σχετίζονται με τις επαγγελματικές, ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους δραστηριότητες

Όλα τα έξοδα καλύπτονται από τους ασκούμενους, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν προσφέρει καμία αποζημίωση. Η διάρκεια της επίσκεψης φτάνει τους 4 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 6 μήνες ανάλογα με τις δυνατότητες της Επιτροπής των Περιφερειών.

Προθεσμία: Δεν υπάρχει προθεσμία για τις άμισθες επισκέψεις.

Οι αιτήσεις στέλνονται ταχυδρομικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site της Επιτροπής των Περιφερειών: https://cor.europa.eu/el

Πηγή: cor.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.