Πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει πρακτική άσκηση στη Γραμματεία προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του θεσμικού οργάνου.

Αυτές οι πρακτικές ασκήσεις χορηγούνται για περίοδο πέντε μηνών.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

-να είναι 18+

-να είναι κάτοχοι διπλώματος σε επίπεδο πανεπιστημίου ·

-να έχουν καλή γνώση σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση μια άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ ·

-να είναι σε θέση να παράσχουν ένα κατάλληλο ποινικό μητρώο ·

-δεν έχουν εργαστεί για περισσότερο από δύο συνεχόμενους μήνες σε όργανο ή οργανισμό της ΕΕ

 

Οι ασκούμενοι που εργάζονται στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο λαμβάνουν επίδομα 1313,37 € / μήνα, με στάθμιση που ισχύει για τους υπόλοιπους τόπους ανάθεσης.

Ημερομηνίες και προθεσμίες πρακτικής άσκησης

Για την πρακτική άσκηση από 1 Οκτωβρίου έως 28/29 Φεβρουαρίου

Περίοδος αίτησης: 1 Ιουνίου – 30 Ιουνίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Καλή επιτυχία!

 

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.