Πιο δίκαιη γεωργία στην ΕΕ μετά το 2020

Δευτέρα, 19 Νοέμβριος, 2018 | Πολυμέσα

 

Απομαγνητοφώνηση:

Σχεδόν το ήμισυ της γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται στη γεωργία. Η ΕΕ θέλει να προστατέψει και να προωθήσει τον αγροτικό της τομέα. Με μια μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2020 εν εξελίξει, το Κοινοβούλιο ασκεί πιέσεις για μεγαλύτερη ευελιξία και δικαιότερη χρηματοδότηση. Στόχος είναι η γεωργία να γίνει πιο δίκαιη σε όλο το μπλοκ. Οι αγροτικές περιοχές θα λάβουν περισσότερη χρηματοδότηση και τα μέλη ζητούν περισσότερη στήριξη για τους νέους και τους νέους αγρότες. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι το εισόδημα στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης είναι διαφορετικό. Δεν θα ήταν δίκαιο, νομίζω, να φέρουμε όλους τους αγρότες στην Ευρώπη στο ίδιο εισόδημα. Τα μέλη επιθυμούν να παραμείνει ανταγωνιστική η γεωργία στην ΕΕ, επομένως ασκούν πιέσεις για επαρκή χρηματοδότηση της ΚΓΠ. Το ερώτημα είναι τι είδους γεωργία θέλουμε στην Ευρώπη. Προσωπικά πιστεύω ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε αγροκτήματα με βάση την οικογένεια, αγροκτήματα βιώσιμα, καινοτόμα και ελκυστικά σε νέους ανθρώπους. Οι ευρωβουλευτές θέλουν η μελλοντική ΚΓΠ να καταστήσει τα αγροκτήματα περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμα, και να ενισχύσει την καινοτομία και τις έξυπνες γεωργικές πρακτικές, ώστε η ΕΕ να έχει επισιτιστική ασφάλεια και έναν ανθηρό γεωργικό τομέα για τα επόμενα χρόνια.

 

Πηγή: europarl.europa

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.