Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας (με χρέωση εσωτερικού): Συχνές Ερωτήσεις

Τετάρτη, 7 Ιούνιος, 2017 | NEA

Μέχρι σήμερα, όταν ταξιδεύατε σε άλλη χώρα της ΕΕ, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας θα σας χρέωνε σε διαφορετική, ψηλότερη τιμή τις κινητές επικοινωνίες σας (τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, δεδομένα) στην εν λόγω χώρα.

Κατά την τελευταία 10ετία η ΕΕ απαίτησε σταδιακά από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να μειώσουν σημαντικά τα τέλη περιαγωγής, υπέρ των καταναλωτών. Αν ταξιδεύετε τακτικά σε άλλες χώρες της ΕΕ, ίσως έχετε ήδη διαπιστώσει την απότομη μείωση των τιμών περιαγωγής κατά την τελευταία δεκαετία.

Από την 15η Ιουνίου 2017 θα εξαφανιστούν και τα τελευταία τέλη περιαγωγής που πληρώνατε ακόμη στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Κάθε υπάρχον ή νέο συμβόλαιο που περιλαμβάνει υπηρεσίες περιαγωγής θα μετατραπεί εξ ορισμού σε συμβόλαιο περιαγωγή σαν στο σπίτι σας (διεθνής περιαγωγή σε εγχώριες τιμές).

Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες καλύπτουν υπηρεσίες δεδομένων, φωνητικές κλήσεις και SMS.

 

1. Είναι αλήθεια ότι δεν θα πληρώνω κανένα επιπλέον ποσό όταν ταξιδεύω και χρησιμοποιώ το έξυπνο τηλέφωνό μου στην ΕΕ;
Ναι. Οι επικοινωνίες σας (τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, δεδομένα) που πραγματοποιήθηκαν από άλλη χώρα της ΕΕ θα καλύπτονται στην εθνική σας δέσμη: τα λεπτά, τα μηνύματα SMS και τα gigabyte δεδομένων που καταναλώνετε στο εξωτερικό εντός ΕΕ θα χρεωθούν ή αφαιρεθούν από τον όγκο του εθνικού σας τιμολογιακού προγράμματος ακριβώς σαν να βρισκόσασταν στο «σπίτι» σας (δηλ. στη χώρα όπου ζείτε, εργάζεστε, σπουδάζετε). Σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κανένα επιπλέον ποσό. Τέλος πλέον οι φουσκωμένοι λογαριασμοί. Είτε χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο περιστασιακά σε άλλη χώρα της ΕΕ, είτε στη χώρα όπου ζείτε, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Θα έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας.

 

2. Υπάρχουν εξαιρέσεις ή κρυφοί κανόνες σε αυτό το νέο δικαίωμα που έχω;
Μπορείτε να έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας όταν βρίσκεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, εκτός από τη χώρα της πραγματικής διαμονής σας (η συνήθης κατοικία σας). Αν μετακομίσετε και αποκτήσετε μόνιμη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν θα είσαστε πλέον σε θέση να επωφεληθείτε από τις προσφορές περιαγωγής σαν στο σπίτι σας από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της χώρας από όπου ήρθατε. Θα έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας με κινητή συνδρομή της νέας χώρας διαμονής σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εντός της ΕΕ.​

 

3. Πόσο χρόνο μπορώ να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι εφόσον παραμένετε περισσότερο χρόνο στη χώρα σας απ’ ό,τι στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στη χώρα σας περισσότερο απ’ ό,τι στο εξωτερικό, μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί εύλογη χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής.

Εάν δεν συμβαίνει αυτό, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Οι εταιρείες (πάροχοι) μπορούν να εντοπίσουν πιθανές καταχρήσεις που βασίζονται στην ισορροπία περιαγωγής και εγχώριας κίνησης σε διάστημα τεσσάρων μηνών αν περνάτε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας στο εξωτερικό και έχετε μεγαλύτερη κατανάλωση στο εξωτερικό απ’ ό,τι στη χώρα σας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, μπορεί η εταιρεία να σας ζητήσει να αποσαφηνίσετε την κατάστασή σας εντός 14 ημερών. Αν συνεχίσετε με χρήση περιαγωγής περισσότερο απ’ ό,τι όταν παραμένετε στη χώρα σας, μπορεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να αρχίσει την επιβολή μικρής χρέωσης για την κατανάλωση περιαγωγής σας. Το όριο θα είναι 3,2 λεπτά EUR ανά ωριαίο λεπτό για φωνητικές κλήσεις και 1 λεπτό EUR ανά SMS. Για τα δεδομένα, η μέγιστη προσαύξηση θα είναι 7,7 EUR ανά GB (από 15ης Ιουνίου 2017), που θα μειωθεί σε 6 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2018), 4,5 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2019), 3,5 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2020), 3 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2021) και, τέλος, 2,5 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2022)

 

4. Υπάρχουν όρια στον όγκο για κλήσεις, αποστολή SMS και χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε εγχώριες τιμές, ενόσω ταξιδεύω;

Εάν στη χώρα σας έχετε απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, θα έχετε απεριόριστες κλήσεις και SMS κατά την περιαγωγή σας εντός της ΕΕ.

Αν στη χώρα σας έχετε απεριόριστα ή πολύ φτηνά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί ο πάροχος να εφαρμόσει ένα όριο διασφάλισης (εύλογη χρήση) στη χρήση δεδομένων σε περιαγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας οφείλει να σας έχει ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με το εν λόγω όριο και πρέπει να σας ενημερώνει σε περίπτωση που το φτάσετε. Αυτό το όριο διασφάλισης θα είναι αρκετά υψηλό ώστε να καλύψει τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις ανάγκες περιαγωγής σας. Πέρα από αυτό το όριο, μπορείτε να συνεχίσετε την περιαγωγή δεδομένων, με μικρή χρέωση (ανώτατο όριο 7,70 EUR/GB + ΦΠΑ· αυτό θα μειωθεί σταδιακά ώστε να φτάσει τα 2,50 EUR/GB από το 2022).

 

5. Η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας είναι αυτόματη ή πρέπει να κάνω κάτι για να την ενεργοποιήσω;

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ο πάροχός σας θα πάψει αυτομάτως να εφαρμόζει τα τέλη περιαγωγής εφόσον χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής στο εξωτερικό εντός ΕΕ μετά την 15η Ιουνίου 2017.

 

6. Δεν ταξιδεύω ποτέ στο εξωτερικό εντός ΕΕ. Θα έχουν αντίκτυπο σε μένα οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή;​

Όχι. Εάν δεν μετακινηθείτε σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ, δεν θα αλλάξει τίποτα για σας. Μπορεί να λάβετε κοινοποίηση των αλλαγών στο συμβόλαιό σας σχετικά με τους νέους κανόνες για την περιαγωγή, αλλά σε περίπτωση που δεν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις αλλαγές. Αν, με την ευκαιρία αυτή, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σάς ειδοποιήσει για αλλαγές σε οποιουσδήποτε άλλους όρους του συμβολαίου σας, έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε το συμβόλαιο χωρίς να υποστείτε κυρώσεις, σε περίπτωση που δεν δεχθείτε τις αλλαγές αυτές.

 

7. Θα ειδοποιηθώ στις 15 Ιουνίου; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;

Ναι. Ο πάροχος θα σας ενημερώσει για την κατάργηση των τελών περιαγωγής και πώς αυτό θα επηρεάσει το συγκεκριμένο τιμολόγιό σας (π.χ. από την πολιτική εύλογης χρήσης), ενώ το συμβόλαιό σας θα προσαρμοστεί αναλόγως.

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το συγκεκριμένο τιμολόγιό σας (π.χ. στην ιστοσελίδα του παρόχου σας) θα προσαρμοστεί επίσης όσον αφορά την περιαγωγή. Όταν διασχίζετε τα σύνορα της ΕΕ μετά την 15η Ιουνίου 2017, θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε το μήνυμα SMS που θα σας ενημερώνει ότι είσαστε σε περιαγωγή. Το μήνυμα αυτό θα σας υπενθυμίσει τυχόν πολιτική εύλογης χρήσης για την περιαγωγή που εφαρμόζει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

 

8. Τι μπορώ να κάνω αν πάω στο εξωτερικό και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την περιαγωγή σαν στο σπίτι και υποστώ πρόσθετη χρέωση;​

Θα πρέπει πρώτα να αμφισβητήσετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις στον οικείο πάροχο, ο οποίος οφείλει να διαθέτει διαδικασία καταγγελιών. Εάν η εταιρεία επιμένει, πρέπει να ενημερώσετε τον αρμόδιο φορέα στη χώρα σας, συνήθως την οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών, η οποία θα διευθετήσει την υπόθεση.

 

9. Διαθέτω ήδη συγκεκριμένο τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο έχω ειδικά επιλέξει (π.χ.: πληρώνω λίγο περισσότερο από τη ρυθμιζόμενη τιμή περιαγωγής της ΕΕ εντός ΕΕ, αλλά έχω πολύ καλές τιμές περιαγωγής στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου συχνά ταξιδεύω). Μπορώ να το διατηρήσω μετά την 15η Ιουνίου 2017;

Ναι. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας θα επικοινωνήσει μαζί σας πριν από την 15η Ιουνίου 2017 και θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε το ειδικό τιμολόγιο περιαγωγής σας. Αν το επιβεβαιώσετε, θα διατηρηθεί. Αν απαντήσετε αρνητικά ή δεν απαντήσετε, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα  οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας.

 

10. Τα νέα μου δικαιώματα καλύπτουν επίσης τις κλήσεις από τη χώρα μου προς τους φίλους μου στο εξωτερικό;

Όχι. Οι κλήσεις από τη χώρα σας δεν είναι περιαγωγή. Τα νέα δικαιώματα αφορούν επικοινωνίες (φωνητικές κλήσεις, μηνύματα SMS, δεδομένα) που πραγματοποιούνται κατά την περιαγωγή εντός ΕΕ, δηλαδή όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι τιμές κλήσεων από τη χώρα σας σε ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, δεν υπάγονται σε ρύθμιση.

 

Για ταξιδιώτες…

 

11. Εάν ταξιδεύω και καλέσω ή στείλω μήνυμα σε έναν φίλο, ενδιαφέρει σε ποιον πάροχο είναι ή εάν πρόκειται για σταθερό ή κινητό;

Όχι. Εφόσον είστε σε περιαγωγή στην ΕΕ, όλες οι κλήσεις προς κινητούς και σταθερούς αριθμούς στην ΕΕ θα λογίζονται στην εθνική σας δέσμη (όγκο) λεπτών (ή θα είναι απεριόριστη, αν έχετε απεριόριστες κλήσεις στη χώρα σας), ακριβώς σαν να καλούσατε εντός της χώρας σας. Εάν έχετε διακριτούς όγκους, τους λεγόμενους «on-net» και «off-net» στην εθνική σας δέσμη, όλα τα ωριαία λεπτά περιαγωγής μπορούν στο σύνολό τους να αφαιρούνται από τον όγκο off-net, καθώς επίσης και όταν καλείτε έναν άλλο συνδρομητή της ίδιας εγχώριας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας κατά την περιαγωγή.

 

12. Πώς θα μπορέσω να εντοπίσω τιμολόγια τύπου περιαγωγή σαν στο σπίτι σας στους τοπικούς μου παρόχους;

Η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας θα είναι το προκαθορισμένο τιμολόγιο για όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνουν περιαγωγή. Εάν έχετε ήδη ένα τιμολογιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη περιαγωγή, θα περάσετε αυτόματα σε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα νέο τιμολογιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει περιαγωγή μετά τις 15 Ιουνίου 2017, ο πάροχός σας θα σας παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα με περιαγωγή σαν στο σπίτι σας από ω προεπιλογή.

 

13. Όταν ταξιδεύω, πόσο πληρώνω όταν δέχομαι μια κλήση;

Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό στην ΕΕ μετά την 15η Ιουνίου 2017: τίποτα – ακριβώς όπως στη χώρα σας!

 

14. Σε ποιες χώρες μπορώ να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι αρχίζοντας από την 15η Ιουνίου;

Και στις 28 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας θα εισαχθεί σύντομα μετά τις 15 Ιουνίου.

 

15. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας σε πλοία, εντός της ΕΕ;

Εφόσον συνδέεστε άμεσα με επίγειο δίκτυο κινητών επικοινωνιών (π.χ. σε ποταμούς, λίμνες ή κατά μήκος της ακτής) ναι — διαφορετικά όχι. Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περιαγωγή ισχύουν μόνο για επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Μόλις οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω άλλου είδους ραδιοδικτύων, λ.χ. μέσω δορυφορικών συστημάτων σε πλοία ή αεροσκάφη, δεν υπόκεινται στα δεσμευτικά ανώτατα όρια τιμών της ΕΕ.

 

16. Εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να αγοράζω προσωρινά τοπική κάρτα SIM όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 2 εβδομάδες);

Για μερικές εβδομάδες, πιθανώς όχι. Οι κανόνες «εύλογης χρήσης» της περιαγωγής έχουν σχεδιαστεί για άτομα που «ταξιδεύουν περιοδικά» στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, εάν σκοπεύετε να μείνετε αρκετούς μήνες στο εξωτερικό χωρίς διακοπή, ελέγξτε την πολιτική εύλογης χρήσης της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας που εφαρμόζει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για να αποφασίσετε ποια είναι η βέλτιστη επιλογή στην περίπτωσή σας.

 

17. Συχνά μεταβαίνω στο εξωτερικό / σκοπεύω να παραμείνω για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν μπορώ ακόμα να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι;

Ο γενικός κανόνας, εφόσον παραμένετε περισσότερο χρόνο στη χώρα σας απ’ ό,τι στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο περισσότερο στη χώρα σας απ’ ό,τι στο εξωτερικό, είναι ότι μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό θεωρείται «εύλογη χρήση» των υπηρεσιών περιαγωγής. Προκειμένου να προσδιοριστεί αν αυτό συμβαίνει, ο πάροχός σας μπορεί να ελέγξει τον χρόνο περιαγωγής σας και την κατανάλωση κατά τους τέσσερις τελευταίους συναπτούς μήνες ή περισσότερο.

Σε περίπτωση που, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, βρεθήκατε περισσότερο στο εξωτερικό εντός ΕΕ απ’ ό,τι στο εσωτερικό ΚΑΙ καταναλώσατε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας περισσότερο στο εξωτερικό εντός ΕΕ απ’ ό,τι στο εσωτερικό, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει ότι ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με μικρά τέλη περιαγωγής εφόσον εξακολουθείτε να παραμένετε στο εξωτερικό. Εάν, εντός δύο εβδομάδων από τη στιγμή που θα λάβετε προειδοποίηση, αποκαταστήσετε την επικρατούσα παρουσία ή κατανάλωση στη χώρα σας, δεν θα ισχύει η χρέωση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί ο πάροχός σας να αρχίσει την εφαρμογή των χαμηλών τελών περιαγωγής (βλ. και την ερώτηση 21) στην εκ μέρους σας χρήση υπηρεσιών περιαγωγής, από την ημέρα της ειδοποίησης και μετά.

Ως εκ τούτου, εφόσον η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί σας ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να συνεχίσετε την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας χωρίς επιφυλάξεις.

 

18. Διαθέτω απεριόριστες φωνητικές κλήσεις και SMS στη χώρα μου. Θα έχω απεριόριστες φωνητικές κλήσεις και SMS στην περιαγωγή σαν στο σπίτι;

Ναι. Από τις 15 Ιουνίου 2017 δεν επιτρέπονται πλέον τυχόν ποσοτικοί περιορισμοί για φωνητικές κλήσεις και SMS ενόσω βρίσκεστε σε περιαγωγή.

 

19. Έχω απεριόριστα δεδομένα στη χώρα μου. Πώς μπορώ να γνωρίζω τον όγκο των δεδομένων με περιαγωγή σαν στο σπίτι που δικαιούμαι;

Εάν η εθνική σας δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει απεριόριστα δεδομένα, ο πάροχός σας πρέπει να σας παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων περιαγωγής σαν στο σπίτι, ανάλογα με την τιμή της δέσμης κινητών υπηρεσιών σας.

Ο πάροχός σας οφείλει να σας ενημερώνει με σαφήνεια για το επιτρεπόμενο όριο δεδομένων της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερα δεδομένα κατά την περιαγωγή απ’ ό,τι προβλέπει το επιτρεπόμενο όριο, ενδέχεται να χρεωθείτε ένα μικρό τέλος (βλ. επίσης ερώτηση 21).

Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε τον υπολογισμό της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, δείτε πώς: ο όγκος περιαγωγής δεδομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του όγκου που προκύπτει διαιρώντας την τιμή της δέσμης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας (χωρίς ΦΠΑ) διά 7,7 EUR. Προς ενημέρωσή σας, 7,7 EUR είναι η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει ο πάροχός σας στην αλλοδαπή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για 1 GB δεδομένων εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό, εντός ΕΕ, κατά τη διάρκεια του 2017. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε περισσότερα δεδομένα με περιαγωγή σαν στο σπίτι σας απ’ ό,τι ο όγκος δεδομένων που μπορεί να αγοράσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας με τη μηνιαία συνδρομή σας από τον ξένο πάροχο, του οποίου το δίκτυο χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό.

Παράδειγμα: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσεων, μηνυμάτων SMS και δεδομένων για 42 EUR (35 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, μπορείτε να πάρετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, και τουλάχιστον 9,1 GB δεδομένων (2 * (35 / 7,7) = 9,1).

 

20. Τα δεδομένα μου στο σπίτι δεν είναι απεριόριστα. Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι το σύνολο του εγχώριου όγκου δεδομένων μου είναι σε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας;

Εάν ο πάροχός σας δεν σας έχει γνωστοποιήσει ρητά σχετικά με όριο περιαγωγής δεδομένων, μπορείτε βρισκόμενοι στο εξωτερικό να επωφεληθείτε από τον πλήρη όγκο των δεδομένων του εθνικού σας συμβολαίου.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει μόνο το δικαίωμα να εφαρμόσει όριο δεδομένων για περιαγωγή σαν στο σπίτι σας το 2017 σε περίπτωση που πληρώνετε λιγότερο από 3,85 EUR/GB για δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν (το 2018 λιγότερο από 3 EUR/GB, ενώ το 2019 λιγότερο από 2,25 EUR/GB). Το πραγματικό όριο εξαρτάται από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλετε για το κινητό σας συμβόλαιο. Το όριο υπολογίζεται όπως στην ερώτηση 19.

Παράδειγμα 1: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσεων, μηνυμάτων SMS και 3 GB δεδομένων για 30 EUR (25 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Στην περίπτωση αυτή, 25 EUR / 3GB = 8,3 EUR/GB. Όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, μπορείτε να πάρετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, και 3 GB δεδομένων, ακριβώς όπως στη χώρα σας.

Παράδειγμα 2: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσεων, μηνυμάτων SMS και 10 GB δεδομένων για 30 EUR (25 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Ο υπολογισμός είναι 25 EUR / 10 GB = 2,5 EUR/GB. Όταν ταξιδεύετε εντός ΕΕ, μπορείτε να έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, και τουλάχιστον 6,5 GB δεδομένων (2 * (25/7,7) = 6,5). Εάν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας επιθυμεί να εφαρμόσει ένα τέτοιο όριο δεδομένων κατά τη διάρκεια περιαγωγής, πρέπει να σας ενημερώσει σαφώς σχετικά με τον διαθέσιμο όγκο και κάθε φορά που καταναλώνετε αυτόν τον όγκο ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό.

 

21. Εάν υπερβώ τα όρια της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας, ποιες είναι οι πρόσθετες δαπάνες που μπορούν να μου χρεώσει ο πάροχός μου;

Πέρα από την πολιτική εύλογης χρήσης της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας, μπορεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας να επιβάλει ένα μικρό τέλος για κατανάλωση περιαγωγής:

– 3,2 λεπτά EUR ανά ωριαίο λεπτό για πραγματοποιηθείσες φωνητικές κλήσεις (+ ΦΠΑ)

– 1 λεπτό EUR ανά SMS (+ ΦΠΑ)

– 7,7 EUR ανά GB δεδομένων (+ ΦΠΑ)(λιγότερο από 1 λεπτό EUR ανά MB)

Για τα δεδομένα, αυτό είναι 6,5 φορές λιγότερο απ’ ό,τι τα σημερινά τέλη περιαγωγής και 26 φορές μικρότερο από την επιβάρυνση που χρεώθηκε το 2015. Για πραγματοποιηθείσες κλήσεις, αυτό είναι 36% λιγότερο απ’ ό,τι τα σημερινά τέλη και έξι φορές μικρότερο από την επιβάρυνση που χρεώθηκε το 2015. Για SMS, αυτό είναι 50 % λιγότερο απ’ ό,τι τα σημερινά τέλη και έξι φορές μικρότερο από την επιβάρυνση που χρεώθηκε το 2015.

 

22. Ζω κοντά στα σύνορα και το δίκτυό μου συχνά συνδέεται με εκείνο μιας γειτονικής χώρας· θα μπορέσω να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι χωρίς κίνδυνο υπέρβασης των ορίων μου;

Ναι. Εφόσον το κινητό σας συνδέεται μία φορά την ημέρα με το εγχώριό σας δίκτυο, θα θεωρηθεί ότι εκείνη την ημέρα βρίσκεστε στη χώρα σας και όχι σε περιαγωγή. Δεν έχει σημασία αν το τηλέφωνό σας συνδέεται σε δίκτυο της γειτονικής χώρας στην ΕΕ (είτε από τη χώρα σας ή επειδή περάσατε μέρος της ημέρας στην εν λόγω ξένη χώρα). Οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής οφείλουν επίσης να σας ενημερώσουν σχετικά με το πώς να αποφεύγετε την ακούσια περιαγωγή.

 

23. Εργάζομαι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα από τη χώρα όπου διαμένω· θα μπορώ να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι χωρίς κίνδυνο υπέρβασης των ορίων μου;

Ναι. Στην περίπτωσή σας, μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο σε κάθε χώρα και να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές της εκάστοτε χώρας: μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές με κάρτα SIM από τη χώρα στην οποία διαμένετε ή με κάρτα SIM από τη χώρα στην οποία εργάζεστε. Και στις δύο περιπτώσεις θα ισχύει πολιτική εύλογης χρήσης για την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 17), υπό τον σημαντικό πρόσθετο όρο ότι κάθε ημέρα που συνδέεστε τουλάχιστον μία φορά στο δίκτυο του εγχώριου παρόχου σας μετράει ως ημέρα παρουσίας (ακόμη κι αν επίσης μεταβείτε στο εξωτερικό εκείνη την ημέρα).

 

24. Εάν κάθε χρόνο ταξιδεύω μόνο για 2-3 εβδομάδες σε άλλη χώρα εντός ΕΕ, μπορώ να χρησιμοποιήσω την εθνική μου δέσμη χωρίς να υπερβώ τα όρια της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας;

Ναι. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε υπόψη είναι ότι, εάν έχετε απεριόριστα δεδομένα στην εθνική σας δέσμη, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι απόλυτα απεριόριστα στην περίπτωση της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας. Ή, αν έχετε μεγάλη ποσότητα δεδομένων σε πολύ χαμηλή τιμή στην εθνική σας δέσμη, μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας ελαφρώς λιγότερα δεδομένα στην περίπτωση της περιαγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις, ο όγκος δεδομένων της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας που θα λάβετε θα είναι αρκετά μεγάλος ώστε να μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή τουλάχιστον το μέγιστο των αναγκών σας (βλ. επίσης ερώτηση 19 και ερώτηση 20). Επιπλέον, τα ισχύοντα τέλη περιαγωγής πέρα από τον όγκο της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας είναι μικρά (βλ. επίσης ερώτηση 21).

 

25. Έχω προπληρωμένη κάρτα. Μπορώ να αποκτήσω περιαγωγή σαν στο σπίτι;

Ναι. Εάν πληρώνετε ανά μονάδα, και η εγχώρια τιμή μονάδας σας για δεδομένα είναι μικρότερη από 7,7 EUR ανά GB, ο πάροχός σας μπορεί να εφαρμόσει περιαγωγή όπως στο σπίτι σας με όριο όγκου δεδομένων. Το όριο αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τον όγκο που προκύπτει διαιρώντας το εναπομένον πιστωτικό σας στην προπληρωμένη κάρτα σας όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων (χωρίς ΦΠΑ) δια 7,7 EUR. Για παράδειγμα, εάν έχετε 13 EUR (10,8 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %) υπόλοιπο στην κάρτα SIM σας κατά την έναρξη της περιαγωγής δεδομένων, θα έχετε τουλάχιστον 10,8/7,7 = 1,4 GB δεδομένα περιαγωγής. Προς ενημέρωσή σας, 7,7 EUR είναι η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει το 2017 η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας στον αλλοδαπό πάροχο για 1 GB δεδομένων εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό, εντός ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι στην περιαγωγή σαν στο σπίτι σας λαμβάνετε ακριβώς τον όγκο των δεδομένων περιαγωγής που έχετε προκαταβάλει. Για φωνητικές κλήσεις και μηνύματα θα πληρώσετε ακριβώς την ίδια τιμή μονάδας όπως στη χώρα σας.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.

 

Πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.