Πέρα από την ομιλία #SOTEU 

Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος, 2017 | NEA

Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια δέσμη προτάσεων για το εμπόριο και τις επενδύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχου των ξένων επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Juncker στην πρόσφατη ομιλία του σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης.

Ο αντιπρόεδρος Katainen και η Επίτροπος Malmström παρουσίασαν τη δέσμη μέτρων κατά την πρώτη παρακολούθηση των κύριων πολιτικών πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν στην ομιλία του Προέδρου.  Με αυτές τις νέες προτάσεις, η ΕΕ επιδιώκει να ακολουθήσει μια προοδευτική και φιλόδοξη εμπορική ατζέντα, κάνοντας την εμπορική πολιτική της πιο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς στον κόσμο.

Η αύξηση της δημοκρατικής νομιμότητας στην ΕΕ μέσω της ισχυρότερης συμμετοχής των πολιτών είναι μία από τις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker. Η Επιτροπή συνέχισε να εκπληρώνει αυτή τη δέσμευση υιοθετώντας δύο νομοθετικές προτάσεις που αναθεωρούν τόσο τον κανονισμό της πρωτοβουλίας για τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και τον κανονισμό για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα.

Η κίνηση βασίζεται στην έκκληση του Προέδρου Juncker στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης 2017 για ένα «δημοκρατικό άλμα προς τα εμπρός».

Κατάσταση της Ένωσης 2017 – Εμπορικό Πακέτο: Η Επιτροπή παρουσιάζει πρωτοβουλίες για μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική

Κατάσταση της Ένωσης 2017 – Εμπορικό Πακέτο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων

Κατάσταση της Ένωσης 2017 – Πακέτο Δημοκρατίας: Μεταρρύθμιση της Πρωτοβουλίας των Πολιτών και χρηματοδότηση από το Πολιτικό Κόμμα

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.