Οδηγός Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τον Πολίτη

Τετάρτη, 23 Μάιος, 2012 | ΕκδόσειςΚοινωνία

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε μία προσπάθεια να διευκολύνει τον Έλληνα πολίτη στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ, δημιούργησε τον «Οδηγό Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τον Πολίτη».

Στον Οδηγό αυτό ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για:

• τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη σύνθεσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τη ζωντανή παρακολούθηση των συνεδριάσεών τους,

• τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και βοήθειας της ΕΕ για τους πολίτες, οι οποίες παρέχονται από τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

• την παροχή νομικών συμβουλών, καθώς και τη διαδικασία καταγγελιών, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

Ο Οδηγός αυτός θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της ΕΕ, όσο και στην εξεύρεση λύσεων σε ποικίλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες της.

Η έκδοση «Οδηγός Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τον Πολίτη» διατίθεται και ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/ellada/pdf/2012ee_odigos_politi.pdf. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε ένα έντυπο αντίτυπο, παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το πλησιέστερο σημείο διάθεσης.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.