Μια Ευρώπη της ισότητας: Προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε ταραγμένους καιρούς

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί σήμερα μια σημαντική εκδήλωση με θέμα «Τα δικαιώματα των γυναικών σε ταραγμένους καιρούς», το επίκαιρο θέμα που επιλέχθηκε για το φετινό ετήσιο συνέδριο θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Νέα μελέτη του Ευρωβαρομέτρου, η οποία επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα, υπογραμμίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμη επιτευχθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή πρόκειται να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να θέσει τέρμα στη μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων μέσω σχεδίου δράσης που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος της θητείας της το 2019.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που ορίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την έκταση που έχουν λάβει σήμερα τα θέματα αυτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην πολιτική για να εφαρμόσουμε στην πράξη την εν λόγω αρχή. Οι γυναίκες στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα στην ισότητα, τη χειραφέτηση και την ασφάλεια, όμως τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν γίνει ακόμη πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Η σημερινή εκδήλωση έχει στόχο να επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά και στις πολιτικές, ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών μας.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κ. Vĕra Jourová δήλωσε τα εξής: «Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων τόσο στην πολιτική όσο και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η αμοιβή των γυναικών παραμένει κατά μέσο όρο κατά 16 % χαμηλότερη από την αμοιβή των ανδρών σε ολόκληρη την ΕΕ. Παράλληλα, η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη. Αυτό είναι άδικο και απαράδεκτο στη σημερινή κοινωνία. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να γεφυρωθεί, επειδή η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι η καλύτερη προστασία κατά της βίας».

Στο συνέδριο συμμετέχουν πολιτικοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, ΜΚΟ, ακτιβιστές, διεθνείς οργανισμοί, επιχειρήσεις για να συζητήσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προαχθούν και να προστατευτούν τα δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ. Η σεξουαλική παρενόχληση, η βία κατά των γυναικών, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι μερικά από τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου.

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου δείχνει χάσμα μεταξύ φιλοδοξιών και πραγματικότητας

Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ισότητα των φύλων δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα είναι τα εξής:

-Η ισότητα των φύλων είναι σημαντική για την πλειονότητα των Ευρωπαίων: 9 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι σημαντική για την κοινωνία, την οικονομία και τους ίδιους προσωπικά.

-Στην πολιτική είναι απαραίτητη η παρουσία περισσότερων γυναικών: περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις λήψης πολιτικών αποφάσεων, με 7 στους 10 να υποστηρίζουν τα νομικά μέτρα για τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική.

-Η ίση κατανομή των οικιακών εργασιών και της φροντίδας παιδιών δεν αποτελεί ακόμη πραγματικότητα: περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι ένας άνδρας θα πρέπει να εκτελεί ίσο μερίδιο των οικιακών εργασιών, ή να παίρνει γονική άδεια για να φροντίσει τα παιδιά του. Ωστόσο, η πλειονότητα θεωρεί ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερο χρόνο για τις οικιακές εργασίες και την παροχή φροντίδας απ’ ό,τι οι άνδρες (73 %).

-Η ίση αμοιβή είναι σημαντική: το 90 % των Ευρωπαίων δηλώνει ότι είναι απαράδεκτο να αμείβονται οι γυναίκες λιγότερο από τους άνδρες, και το 64 % είναι υπέρ της μισθολογικής διαφάνειας ως μέσου για την επίτευξη αλλαγής στον εν λόγω τομέα.

Σχέδιο δράσης: Γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων

Η αμοιβή των γυναικών στην Ευρώπη παραμένει κατά μέσο όρο κατά 16,3 % χαμηλότερη από την αμοιβή των ανδρών. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων δεν έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση παραμένει χαμηλή, σε τομείς δραστηριοτήτων που αμείβονται λιγότερο καλά· οι γυναίκες παίρνουν λιγότερες προαγωγές, διακόπτουν συχνότερα τη σταδιοδρομία τους, και αναλαμβάνουν περισσότερα μη αμειβόμενα καθήκοντα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων για την περίοδο 2018-2019. Μεταξύ άλλων, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς:

– θα βελτιώσει την τήρηση της αρχής περί ισότητας αμοιβής, αξιολογώντας τη δυνατότητα τροποποίησης της οδηγίας για την ισότητα των φύλων.

– θα αντιμετωπίσει την τροχοπέδη της φροντίδας με το να καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την πρόταση του Απριλίου του 2017 για εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

– θα σπάσει τη «γυάλινη οροφή», μέσω της χρηματοδότησης σχεδίων για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εταιρείες σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης, ενθαρρύνοντας τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιο συνέδριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2017

Ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων

Έκθεση αξιολόγησης της σύστασης του 2017 για τη διαφάνεια των αμοιβών

Ενημερωτικά δελτία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Πηγή: ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.