Λίβανος: Η ΕΕ θεσπίζει πλαίσιο για στοχευμένες κυρώσεις

Τρίτη, 3 Αύγουστος, 2021 | NEA

Το Συμβούλιο ενέκρινε πλαίσιο στοχευμένων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης στον Λίβανο. Το πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων κατά προσώπων και οντοτήτων που ευθύνονται για την υπονόμευση της δημοκρατίας ή του κράτους δικαίου στον Λίβανο μέσω οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

-παρεμπόδιση ή υπονόμευση της δημοκρατικής πολιτικής διαδικασίας με τη διαρκή παρακώλυση του σχηματισμού κυβέρνησης ή με την παρεμπόδιση ή σοβαρή υπονόμευση της διεξαγωγής εκλογών

-παρεμπόδιση ή υπονόμευση της εφαρμογής σχεδίων που έχουν εγκριθεί από τις αρχές του Λιβάνου και υποστηρίζονται από σχετικούς διεθνείς παράγοντες, περιλαμβανομένης της Ένωσης, για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα ή για την υλοποίηση κρίσιμων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαφανούς και χωρίς διακρίσεις νομοθεσίας για την εξαγωγή κεφαλαίων·

-σοβαρές οικονομικές παρατυπίες όσον αφορά δημόσια κονδύλια, στον βαθμό που οι σχετικές πράξεις καλύπτονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, και εξαγωγή κεφαλαίων χωρίς άδεια.

Οι κυρώσεις συνίστανται στην απαγόρευση της μετάβασης των προσώπων στην ΕΕ και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και των οντοτήτων. Επιπλέον, απαγορεύεται στα πρόσωπα και τις οντότητες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων.

Γενικές πληροφορίες

Στις 7 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία σημειώνει με όλο και μεγαλύτερη ανησυχία ότι η σοβαρή χρηματοπιστωτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση που έχει παγιωθεί στον Λίβανο συνέχισε να επιδεινώνεται τους προηγούμενους μήνες και ότι ο λαός του Λιβάνου είναι το πρώτο θύμα των διαρκώς μεγαλύτερων δυσκολιών στη χώρα. Τόνισε ότι οι αρχές του Λιβάνου πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις επειγόντως, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας. Το Συμβούλιο επίσης κάλεσε όλους τους παράγοντες και τις πολιτικές δυνάμεις του Λιβάνου να στηρίξουν τον επείγοντα σχηματισμό αξιόπιστης και υπεύθυνης κυβέρνησης της χώρας με επίγνωση της αποστολής της και η οποία θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Έκτοτε, το Συμβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους παράγοντες του Λιβάνου να ενεργήσουν προς το εθνικό συμφέρον και να μην καθυστερήσουν πλέον τον σχηματισμό μιας πλήρως εξουσιοδοτημένης κυβέρνησης ικανής να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες της χώρας και να εφαρμόσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, δεν σημειώνεται καμία πρόοδος. Εν τω μεταξύ, η οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο εξακολουθεί να επιδεινώνεται και ο λαός συνεχίζει να υποφέρει.

Η Ένωση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα πολιτικής της για να συμβάλει στην εξεύρεση βιώσιμης εξόδου από την τρέχουσα κρίση και να αντιδράσει στην περαιτέρω επιδείνωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κατάστασης στον Λίβανο. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης Ιουλίου 2021, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ανακοίνωσε πολιτική συμφωνία σύμφωνα με την οποία θα θεσπιστεί καθεστώς κυρώσεων κατά των υπευθύνων για την κατάσταση.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην παροχή βοήθειας στον Λίβανο και στον λαό του, προκειμένου να ξεπεραστούν οι τρέχουσες προκλήσεις, και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τον σκοπό αυτόν. Υψίστης σημασίας είναι, ωστόσο, η λιβανική ηγεσία αφενός να παραμερίσει τις διαφορές στους κόλπους της και να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης και αφετέρου να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται, προκειμένου η χώρα να μπει σε πορεία βιώσιμης ανάκαμψης. Η σταθερότητα και η ευημερία του Λιβάνου είναι καίριας σημασίας για ολόκληρη την περιοχή και για την Ευρώπη.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον Λίβανο, 7 Δεκεμβρίου 2020

Αντιπροσωπία της ΕΕ στον Λίβανο

Πηγή:consilium.europa.eu

Photo by:Charbel Karam on Unsplash

               Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.