Η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης: Ζητήματα και πρωτοβουλίες

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020 | NEAΕκδόσειςΚοινωνία

Αυτή η μελέτη ασχολείται με τις δεοντολογικές επιπτώσεις και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI). Επίσης, εξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πλαίσια που έχουν δημιουργήσει χώρες και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο για να τα αντιμετωπίσουν.

Παρουσιάζει τη σύγκριση μεταξύ των σημερινών κύριων πλαισίων και των βασικών δεοντολογικών ζητημάτων και επισημαίνει τα κενά:

-γύρω από τους μηχανισμούς δίκαιου καταμερισμού των οφελών.

-ανάθεση ευθύνης ·

-εκμετάλλευση των εργαζομένων ·

-απαιτήσεων ενέργειας στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών

και πιο σύνθετες και λιγότερο ορισμένες επιπτώσεις της ΑΠ, όπως αυτές που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις.

 

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: europarl.europa.eu/thinktank

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.