Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE μέσω της δεύτερης έκδοσης ομολόγων του 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογο μίας δόσης, ύψους 9 δισ. ευρώ, με λήξη τον Ιούνιο του 2036, στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE, για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων και για τον μετριασμό των σοβαρών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού.

Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος και τη δεύτερη εντός του 2021. Το ομόλογο προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να επιτύχει και πάλι πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, οι οποίοι μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: «Το πέμπτο ομόλογο του EU SURE προστίθεται στο επιτυχημένο ιστορικό της ΕΕ ως εκδότη και δανειολήπτη μεγάλης κλίμακας. Είναι μία ακόμη ενθαρρυντική ένδειξη ότι η άντληση κεφαλαίων για το NextGenerationEU θα είναι επίσης επιτυχής. Η έκδοση ασφαλών και βιώσιμων ομολόγων στο πλαίσιο του SURE αλλά και του NextGenerationEU, συνιστά κομβικό στοιχείο στις προσπάθειές μας να στηρίξουμε την ανάκαμψη της ΕΕ και να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια στις επιχειρήσεις και στους πολίτες μας.»

Το 15ετές ομόλογο υπερκαλύφθηκε σχεδόν 10 φορές. Τιμολογήθηκε με απόδοση 0,228 % — ευνοϊκοί όροι που μετακυλίονται απευθείας στα δικαιούχα κράτη μέλη. Το έντονο ενδιαφέρον για αυτό το νέο, μακροπρόθεσμο 15ετές ομόλογο καταδεικνύει το βάθος και την ποικιλομορφία της στήριξης των επενδυτών προς την Επιτροπή ως δανειολήπτη. Το επίτευγμα αυτό κατέστη δυνατό στο πλαίσιο της πρόσφατης αστάθειας στις κεφαλαιαγορές, αλλά και αυξανόμενων επιτοκίων διεθνώς. (Βλ. εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της πράξης).

Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE. Μέχρι στιγμής, έπειτα από τις τέσσερις πρώτες εκδόσεις, δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει περίπου 53,5 δισ. ευρώ σε δάνεια αντιστήριξης στο πλαίσιο του SURE. Μετά τη σημερινή πράξη, δεκαέξι κράτη μέλη θα έχουν λάβει συνολικά 62,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή θα επιδιώξει να αντλήσει επιπλέον 25 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγων EU SURE.

Αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αναμένεται επίσης να δρομολογήσει τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του μέσου ανάκαμψης με προϋπολογισμό 750 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018, περίπου 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές), ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει προτείνει χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 90,6 δισ. ευρώ σε δεκαεννέα κράτη μέλη. Η έγκριση από το Συμβούλιο του προτεινόμενου ποσού των 230 εκατ. ευρώ για την Εσθονία αναμένεται σε εύθετο χρόνο.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει συνολικό ποσό ύψους 53,5 δισ. ευρώ σε δεκαπέντε κράτη μέλη της ΕΕ: Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Κύπρο, Σλοβενία, Μάλτα, Λετονία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σλοβακία, κατόπιν των τεσσάρων πρώτων εκδόσεων του EU SURE.

Όλα τα ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του SURE υπερκαλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό, στην πλειονότητά τους κατά διψήφιους αριθμούς, και προσέλκυσαν μια διαφοροποιημένη βάση επενδυτών της ΕΕ και διεθνών επενδυτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

Τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΕ στο πλαίσιο του SURE λαμβάνουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό παρέχει στους επενδυτές την εξασφάλιση ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.

Τα κεφάλαια που αντλούνται διοχετεύονται στα δικαιούχα κράτη μέλη υπό τη μορφή δανείων, που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικό δελτίο Τύπου

Παρουσίαση για τους επενδυτές

Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων

Ιστότοπος SURE

Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

Press Release in English

Πηγή:ec.europa.eu

Φωτογραφία:unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.