Η Eurostat εγκαινιάζει νέα ενότητα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Πέμπτη, 13 Οκτώβριος, 2022 | NEA

Αυτή την εβδομάδα, η Eurostat εγκαινίασε μια νέα ειδική ενότητα στον ιστότοπό της, στην οποία συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η νέα ενότητα έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στα αιτήματα για πληροφορίες που προκύπτουν από τον πόλεμο, παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις ανθρώπων, τη διαταραχή του διεθνούς εμπορίου και της ενέργειας, καθώς και τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Η νέα ενότητα διαρθρώνεται σε τρία κύρια θέματα: πληθυσμός και μετανάστευσηενέργεια και οικονομίαεμπόριο και γεωργία. Για καθένα απ’ αυτά, περιλαμβάνονται οι τελευταίες δημοσιεύσεις της Eurostat μαζί με απεικονίσεις δεδομένων, ενημερωτικά γραφήματα, καθώς και συνδέσμους για πιο εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων και επιλεγμένους πίνακες.

Μεταξύ άλλων, η πύλη παρουσιάζει διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ετήσιες και τις μηνιαίες εξελίξεις στον αριθμό των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, τα παιδιά μετανάστες ή τις άδειες διαμονής. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ που πλήττονται από τον πόλεμο, καθώς και για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και το  εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, η Eurostat παρέχει επίσης πρόσβαση στη δικτυακή πύλη της για την ενέργεια, με μια σειρά διαδραστικών απεικονίσεων σχετικά με τις τιμές, τις ροές και το εμπόριο της ενέργειας και το ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και άλλους δείκτες που μπορούν εύκολα να εξατομικευτούν, για αναζήτηση πληροφοριών ανά χώρα ή σε επίπεδο ΕΕ. Δεδομένων των επιπτώσεων του πολέμου στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, η Eurostat είναι επίσης έτοιμη να παράσχει πρακτική καθοδήγηση στους επίσημους στατιστικολόγους σχετικά με τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Η ενότητα «Υποστήριξη στατιστικολόγων» συγκεντρώνει νέες κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογικά σημειώματα και θα επικαιροποιείται τακτικά καθώς θα καταρτίζονται νέες κατευθυντήριες γραμμές.

 

Πηγή: greece.representation.ec.europa.eu
ΦωτογραφίαRuthson Zimmerman on Unsplash

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.