Η γνώση του Erasmus: Ποιο είναι το μέλλον της Νεολαίας της Ευρώπης;

Τρίτη, 18 Ιούλιος, 2017 | Europe DirectNEA

Το πρόγραμμα Erasmus αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μέσα εκπαίδευσης και ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Η διάρθρωση, η εμβέλεια και η χρηματοδότησή του προγράμματος περνούν από μία νέα φάση ανάπτυξης, με μία πιθανή αύξηση του προϋπολογισμού του.

Αυτό το μήνα, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρασαν το ψήφισμα, ζητώντας σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση για το επόμενο πρόγραμμα Erasmus + μετά το 2020. Αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά και περιφερειακά κονδύλια για την αύξηση των επιδομάτων κινητικότητας, τα οποία θα βοηθήσουν σε μία πιο συνεκτική εφαρμογή του Erasmus +.

Η κα Catherine Martens της Deutsche Welle, μίλησε με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –  στον Bernd Kolmel, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και στην Martina Michels, της Ενωμένης Αριστεράς – για την ετοιμότητα της νεολαίας της Ευρώπης σε μια δραματικά μεταβαλλόμενη οικονομία.

Δείτε το  σχετικό βίντεο εδώ

«Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της επικοινωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο ή δεσμευμένο από τις πληροφορίες για τις απόψεις που εκφράζονται στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συντάκτες, οι συνεντευξιαζόμενοι, οι εκδότες ή οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προγραμμάτων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την υλοποίηση του έργου. »

Πηγή: www.euractiv.com

             



Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.