Φορολογική διαφάνεια: Η Επιτροπή χαιρετίζει την συμφωνία που επετεύχθη από τα κράτη μέλη σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling»

Τετάρτη, 7 Οκτώβριος, 2015 | NEA

ee_geniki_1fixΗ Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ομόφωνη συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling», επτά μόλις μήνες μετά την υποβολή από την Επιτροπή της φιλόδοξης πρότασης για το θέμα αυτό.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά ως προς τη χρήση φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» ως μέσο φοροδιαφυγής. Όλα τα κράτη μέλη θα διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προστατεύσουν τις φορολογικές τους βάσεις και να στοχεύσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί όσον αφορά τη φορολογία. Η συμφωνία επετεύχθη κατά τη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

Μετά την αναγγελία της συμφωνίας, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» θα παρέχει στις εθνικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Σηματοδοτεί ένα άλμα προς τα εμπρός στις προσπάθειές μας να προχωρήσουμε στους τομείς του συντονισμού της φορολογικής πολιτικής και της φορολογικής εναρμόνισης. Το υφιστάμενο σύστημα των κανόνων για τη φορολογία εταιρειών είναι άδικο και ακατάλληλο για το σκοπό αυτό. Υπάρχει πληθώρα εθνικών κανόνων που επιτρέπει σε ορισμένες εταιρείες να κερδίζουν, ενώ άλλες ζημιώνονται. Αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός αποτελεί ανάθεμα στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής μας αγορά.»

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες επί των φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» που παραχωρήθηκαν σε εταιρείες οι οποίες λειτουργούν διασυνοριακά. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη φορολογία των επιχειρήσεων και την παροχή δικαιότερων όρων ανταγωνισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Θεωρώ ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα κράτη μέλη είναι έτοιμα για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την εφαρμογή αυτών των κανόνων διαφάνειας παγκοσμίως».

 

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία των νέων κανόνων;

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες πληροφορίες μεταξύ τους σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling». Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν αν μια φορολογική συμφωνία του εν λόγω τύπου ενδέχεται να αφορά άλλη χώρα της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη συχνά δεν είναι ενήμερα για διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και οι οποίες μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις δικές τους φορολογικές βάσεις. Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τις εν λόγω φορολογικές συμφωνίες μπορεί να αξιοποιηθεί από ορισμένες εταιρείες με σκοπό την τεχνητή μείωση της καταβαλλόμενης φορολογίας.

Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα απαιτούν από τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling». Με την οδηγία καταργείται η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με το ποιες πληροφορίες ανταλλάσσονται, πότε και με ποιους.

Οι αποφάσεις αυτές — ορίζονται ευρέως ώστε να καταγραφούν όλα τα παρόμοια μέσα και ανεξάρτητα από το συναφές φορολογικό πλεονέκτημα — θα πρέπει να ανταλλάσσονται ανά εξάμηνο. Η συμφωνία θα καλύπτει επίσης τις υφιστάμενες συμφωνίες τύπου «tax ruling» της τελευταίας πενταετίας. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ζητήσουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες συμφωνίες.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εντοπίσουν ορισμένες καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές επιχειρήσεων και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αναμένεται ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτρέψει τις φορολογικές αρχές από την προσφορά επιλεκτικής φορολογικής μεταχείρισης σε εταιρείες, εφόσον αυτή θα είναι ανοιχτή σε διεξοδικό έλεγχο από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των υπόλοιπων κρατών μελών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πολύ υγιέστερο φορολογικό ανταγωνισμό.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα λαμβάνει τακτικά τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να ελέγχει την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας και να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν τις νέες διατάξεις στο εθνικό δίκαιο πριν από το τέλος του 2016, πράγμα που σημαίνει ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια της 18 Μαρτίου 2015

 

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.