Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Σχέδια Αλληλεγγύης

Πέμπτη, 5 Μάρτιος, 2020 | NEAΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Τα προγράμματα αλληλεγγύης εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Juncker στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα σχέδια αλληλεγγύης είναι σχέδια εθελοντισμού που ξεκίνησαν, αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες. Παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αναλάβουν την πρωτοβουλία να ανταποκριθούν στα ζητήματα και τις προκλήσεις γύρω τους, στην τοπική κοινότητα στην οποία ζουν, αν και ορισμένοι από αυτούς μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν περιφερειακά ή και εθνικά ζητήματα.
Τα σχέδια αλληλεγγύης θα πρέπει να έχουν αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα αντιμετωπίζοντας τοπικά ζητήματα, στοχεύοντας σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή αναπτύσσοντας τοπικές ευκαιρίες (ιδιαίτερα σε κοινότητες που βρίσκονται σε αγροτικές, απομονωμένες ή περιθωριοποιημένες περιοχές), αλλά και με τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων και την ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: Μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων, ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, που διαμένουν νόμιμα σε μία συμμετέχουσα χώρα (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία).

Προθεσμίες:
– στις 11 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών, ώρα 12:00), για σχέδια που ξεκινούν την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ·
– στις 30 Απριλίου, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών, ώρα 12:00) για σχέδια που ξεκινούν από την 1η Αυγούστου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ·
– στη 1η Οκτωβρίου, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών, ώρα 12:00), για σχέδια που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.