Ευρωβαρόμετρο: Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν καλό το ότι ανήκουν στην ΕΕ

Τρίτη, 16 Μάιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες, σύμφωνα με το τελευταίο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούν θετικό το ότι ανήκουν στην ΕΕ. Οι αριθμοί αυτού μάλιστα είναι σχεδόν ίδιοι με τα προ κρίσης ποσοστά του 2007.

Η έρευνα έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι ανησυχούν πολύ λόγω των τελευταίων παγκόσμιων γαιοπολιτικών εξελίξεων. Μπροστά σε αυτές τις αβεβαιότητες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπέρ μίας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Οι Ευρωπαίοι που ρωτήθηκαν ήταν γενικά υπέρ της ενσωμάτωσης σε διαφορετικούς ρυθμούς, υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη αναφορικά με το θέμα αυτό. Ακόμα, έξι στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει στη χώρα τους, ποσοστό μεγαλύτερο κατά 10 τοις εκατό από το 2016.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η ΕΕ έχει ακόμα δουλειά προκειμένου να καταδείξει ότι η δημοκρατία λειτουργεί σωστά στο εσωτερικό της. Λίγο λιγότεροι από τους μισούς έχουν αυτή τη πεποίθηση, ενώ λίγο περισσότεροι από τους μισούς ασπάζονται αυτή την άποψη σε σχέση με τη λειτουργία της δημοκρατίας εντός της χώρας τους.

Τέλος, παρά τις ενθαρρυντικές αυτές εξελίξεις, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές ανισότητες ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, και το ένα τρίτο αυτών ότι η κρίση θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα.

Υπάρχουν διαθέσιμα εθνικά ενημερωτικά δελτία (zip,27MB) και ένα κοινωνικο-δημογραφικό παράρτημα (pdf).

                 



Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.