Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας – Βίντεο

Δευτέρα, 16 Φεβρουάριος, 2015 | Πολυμέσα

Η ΕΕ εισάγει περισσότερο από το μισό του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνει. Το ποσοστό εξάρτησης από τις εισαγωγές είναι ιδιαίτερα υψηλό για το αργό πετρέλαιο (πάνω από 90%) και το φυσικό αέριο (66%). Το συνολικό κόστος των εισαγωγών είναι μεγαλύτερο από 1 δις € ανά ημέρα.

Πολλά κράτη εξαρτώνται επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν μόνο προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που βασίζονται εξ ολοκλήρου από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο τους. Αυτή η εξάρτηση καθιστά τα κράτη ευάλωτα σε προβλήματα εφοδιασμού, είτε λόγω πολιτικών ή εμπορικών διαφορών, είτε λόγω της ανεπάρκειας των υποδομών.

Σε απάντηση σε αυτούς τους προβληματισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας. Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική στοχεύει στην εξασφάλιση ασφαλούς, αειφόρου και ανταγωνιστικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.