Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, 10-18 Οκτωβρίου 2015

Δευτέρα, 29 Ιούνιος, 2015 | Eκδηλώσεις στην ΕΕΕκδηλώσεις

Η 3η Eυρωπαϊκή Eβδομάδα Προγραμματισμού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10 και 18 Οκτωβρίου 2015. Εκατομμύρια παιδιά, νεαροί έφηβοι, ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής θα συγκεντρωθούν σε εκδηλώσεις και αίθουσες συνεδρίων σε όλη την Ευρώπη για να μάθουν και να δημιουργήσουν με κώδικες προγραμματισμού. Η ιδέα πίσω από την εβδομάδα προγραμματισμού είναι να αναδειχθεί η δυνατότητα δημιουργίας μέσω κώδικα, να καταστούν τα αποτελέσματα του προγραμματισμού περισσότερο ορατά, να απομυθοποιηθούν αυτές οι δεξιότητες και να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους να μάθουν.

Για να λάβουν μέρος, τα σχολεία, τα παιδιά, οι προγραμματιστές, οι νεαροί ενήλικες, οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν μια σχετική εκδήλωση και να την αναρτήσουν στο χάρτη του codeweek.eu. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού εκκινά από την κοινωνία και διοργανώνεται από εθελοντές, οι οποίοι προωθούν τον προγραμματισμό στις χώρες τους ως πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2013 από τους νέους Συμβούλους για την Ψηφιακή Ατζέντα. Πέρυσι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε 4.200 εκδηλώσεις προγραμματισμού σε 36 χώρες στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ως μέρος της στρατηγικής της για την ενιαία ψηφιακή αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και άλλες ανεξάρτητες πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού, για διάφορες ομάδες-στόχους.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.