Eurogroup: Υποδοχή της Κροατίας στην οικογένεια του ευρώ

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος, 2023 | NEA

https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/eurogroup/2023/01/16/Κύρια αποτελέσματα

Διεύρυνση της ευρωζώνης: ενημέρωση σχετικά με τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή στην Κροατία

Με το Eurogroup σηματοδοτήθηκε το ιδιαίτερο γεγονός της προσχώρησης της Κροατίας στο ευρώ. Ο κροάτης υπουργός, η Επιτροπή και η ΕΚΤ ενημέρωσαν τους υπουργούς σχετικά με την εξέλιξη της μετάβασης στο ευρώ.

Πλέον στην οικογένεια του ευρώ έχουμε 20 μέλη, γεγονός που αποτελεί όχι μόνο ένδειξη της συνεχιζόμενης ανθεκτικότητας και ισχύος του ευρώ —τόσο σήμερα όσο και κατά τα επόμενα έτη— αλλά και αναγνώριση του εξαιρετικού έργου που έχουν επιτελέσει οι κροατικές αρχές και η κυβέρνηση της Κροατίας για την τόσο επιτυχή υλοποίηση αυτής της ιδιαίτερα πολύπλοκης μετάβασης. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε επίσης τον Marko Primorac ως πλήρες μέλος της ομάδας μας και όλοι προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί του.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Ψηφιακό ευρώ — απολογισμός της προόδου του έργου

Στο πλαίσιο του Eurogroup έγινε απολογισμός της προόδου του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα. Οι υπουργοί ενέκριναν δήλωση του Eurogroup στην οποία συνοψίζονται οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τα θέματα πολιτικής που έχουν συζητηθεί μέχρι στιγμής και περιγράφεται η συνέχιση της συμμετοχής του Eurogroup στο σχέδιο αυτό.

Έπειτα από 18 μήνες διεξοδικών συζητήσεων σχετικά με διάφορα σκέλη του έργου αυτού, αφιερώσαμε κάμποσο χρόνο για να εξετάσουμε τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, το πού βρισκόμαστε τώρα, καθώς και τις απόψεις του Eurogroup σε βασικούς τομείς του έργου αυτού. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την πολιτική μας συνεργασία με την ΕΚΤ και την Επιτροπή καθώς προχωρούν στις διαδικασίες τους, διότι αυτό που αναγνώρισε σήμερα το Eurogroup είναι ότι πολλές αποφάσεις που απομένει να ληφθούν είναι εγγενώς πολιτικές.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Οικονομική κατάσταση και επανεξέταση των πολιτικών της ευρωζώνης βάσει του άρθρου IV του ΔΝΤ — ενδιάμεση υπηρεσιακή επίσκεψη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρουσίασε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης υπηρεσιακής επίσκεψής του δυνάμει του άρθρου IV στην ευρωζώνη. Η επανεξέταση του ΔΝΤ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2023. Οι υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης από τα θεσμικά όργανα για τη δική τους αξιολόγηση σχετικά με τις τελευταίες μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές.

Η αξιολόγηση της ευρωζώνης δυνάμει του άρθρου IV αποτελεί μια τακτική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας το ΔΝΤ εξετάζει τις οικονομικές εξελίξεις, διαβουλεύεται με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ευρωζώνης και παρέχει στοχευμένες συμβουλές πολιτικής. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Eurogroup αποτελούν πολύτιμη ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τρέχουσες εξελίξεις και αναδυόμενες προκλήσεις.

Συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη — ενεργειακή στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων — περιπτωσιολογικές μελέτες

Οι υπουργοί συνέχισαν τη διαδικασία συντονισμού σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, εστιάζοντας στα μέτρα στήριξης στον τομέα της ενέργειας, με παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών. Οι υπουργοί της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών παρουσίασαν την εθνική τους εμπειρία και παρείχαν τη βάση, ώστε στο πλαίσιο του Eurogroup να συζητηθούν οι προκλήσεις που αναδύονται κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Έχοντας επίγνωση ότι, μπαίνοντας στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι υπουργοί Οικονομικών και οι κυβερνήσεις θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με την παράταση των μέτρων ή/και τον σχεδιασμό τους, είμαστε ευγνώμονες στους υπουργούς των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας για το έργο που μας παρουσίασαν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να ηγηθούν αυτής της μετάβασης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Θα συνεχίσουμε το έργο μας και ευελπιστούμε, ενόψει της συνόδου μας τον Μάρτιο, ότι θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις για το 2024 και να δούμε επίσης ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για καλύτερο συντονισμό των αποφάσεων καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Πτυχές της επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης που αφορούν την ευρωζώνη

Οι υπουργοί συζήτησαν σχετικά με τις πτυχές της επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης που αφορούν την ευρωζώνη, όπως η διαδικασία των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός και η μακροοικονομική σταθεροποίηση της ευρωζώνης, καθώς επίσης η διαδικασία μεταπρογραμματικής εποπτείας και η εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Συμφωνήσαμε με μια σειρά προτάσεων στους προσανατολισμούς της Επιτροπής που αφορούν ειδικά τη ζώνη του ευρώ, ιδίως στον τομέα των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και του πλαισίου μεταπρογραμματικής εποπτείας. Οι συζητήσεις για τα ευρύτερα ζητήματα του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης θα συνεχιστούν, αλλά κυρίως στο Συμβούλιο ECOFIN.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Συστάσεις για την ευρωζώνη για το 2023

Οι υπουργοί συζήτησαν τα σχέδια συστάσεων σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2023, πριν από την έγκρισή τους στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων.
Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, το Συμβούλιο απευθύνει ετήσιες συστάσεις σχετικά με την οικονομική πολιτική στην ευρωζώνη στο σύνολό της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι συστάσεις συζητούνται πρώτα στο πλαίσιο του Eurogroup και εκδίδονται επίσημα από το Συμβούλιο, μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του τον Μάρτιο.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (γενικές πληροφορίες)

Άλλα θέματα

Απολογισμός σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης για τον ΕΜΣ

Το Eurogroup προέβη σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την κύρωση της Συνθήκης για τον ΕΜΣ.

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (γενικές πληροφορίες)

Πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης της Λετονίας

Ο λετονός υπουργός παρουσίασε τις πολιτικές προτεραιότητες της νέας λετονικής κυβέρνησης. Πρόκειται για συνήθη πρακτική στο Eurogroup όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα νέες κυβερνήσεις.

Πηγή και Φωτογραφία: consilium.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.