Η Επιτροπή δημιουργεί φόρουμ εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών εμποδίων

Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 | Europe DirectNEA

Προκειμένου να ξεκλειδώσει το πλήρες οικονομικό δυναμικό των παραμεθόριων περιοχών της ΕΕ, όπου φιλοξενούνται 150 εκατομμύρια πολίτες, η Επιτροπή εγκαινίασε στις 20 Σεπτεμβρίου το «Σημείο Συνόρων»(Border Focal Point) . Παρέχει προσαρμοσμένη στήριξη στις περιφέρειες για να τους βοηθήσει να καταργήσουν τα εμπόδια που αφορούν σε θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους σπουδαστές, η πλοήγηση μεταξύ διαφορετικών διοικητικών και νομικών συστημάτων παραμένει πολύπλοκη και δαπανηρή.

Σύμφωνα με την έκκληση του Προέδρου Juncker να διασφαλίσει την ισότητα στην ενιαία αγορά, στην ομιλία του για το 2017, το «Σημείο Συνόρων»  θα βοηθήσει τις παραμεθόριες περιοχές να συνεργαστούν καλύτερα με μια δέσμη συγκεκριμένων δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  στα ελληνικά

Ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνοχής στις παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ»

Σημείωμα: Υπέρβαση των διασυνοριακών εμποδίων για την τόνωση της ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο – Γαλλία και Γερμανία: προσιτά εισιτήρια για τοπικά ταξίδια πέρα ​​από τα σύνορα

Ενημερωτικό δελτίο – Δανία και Σουηδία: πέρα ​​από τα σύνορα για εργασία, πίσω στην ώρα για δείπνο

Ενημερωτικό δελτίο – Ουγγαρία και Σλοβακία: αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα

Ενημερωτικό δελτίο – Ισπανία και Πορτογαλία: εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα σας, εργασία σε μια άλλη

Ενημερωτικό δελτίο – Λετονία και Εσθονία: όταν το πλησιέστερο νοσοκομείο συμβαίνει να βρίσκεται στο εξωτερικό

Δελτίο Τύπου  

Ενημερωτικό φυλλάδιο

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.