Επιχορηγήσεις για Μεταπτυχιακά Erasmus+

Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος, 2020 | NEAΕκπαίδευσηΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε άλλη χώρα του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο με εγγύηση της ΕΕ για να συμβάλουν στο κόστος τους.
Τα δάνεια προσφέρονται από τις συμμετέχουσες τράπεζες και πρακτορεία φοιτητικών δανείων υπό ευνοϊκές συνθήκες στους φοιτητές κινητικότητας και περιλαμβάνουν επιτόκια καλύτερα της αγοράς και έως δύο έτη για να επιτρέψουν στους αποφοίτους να εισέλθουν σε μια θέση εργασίας πριν ξεκινήσουν την αποπληρωμή τους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

– να είναι κάτοικοι μιας από τις χώρες του προγράμματος Erasmus + ·
– να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον πρώτο κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Bachelor ή ισοδύναμο) ·
– να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα δευτέρου κύκλου (Master ή ισοδύναμο) σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτει τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριροβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).

Το Master (ή ισοδύναμο) που προτίθενται να σπουδάσουν πρέπει:
– να παραδίδεται σε διαφορετική χώρα από τη χώρα διαμονής του και από όπου έλαβαν το προπτχυιακό πτυχίο τους (ή ισοδύναμο πτυχίο που τους επέτρεψε να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Master) ·
– να είναι πλήρες πρόγραμμα που θα οδηγήσει σε πτυχίο (Master ή ισοδύναμο).

Βραβείο: Τα δάνεια ανέρχονται σε 12.000 ευρώ για ένα μονοετές πρόγραμμα Master και έως 18.000 ευρώ για Master έως 2 έτη και μπορούν να καλύψουν έξοδα διαμονής, διδάκτρων και άλλων κόστων μελέτης σε οποιαδήποτε από τις 33 χώρες του προγράμματος Erasmus+.

Προθεσμία: 31/12/2020

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.