Ενισχύοντας τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Πέμπτη, 18 Μάιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Έχει τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη και έχει κάνει ευκολότερη τη καθημερινότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Στo πλαίσιτης Στρατηγικής για την ενιαία αγορά, που αποτελεί το βασικό οδηγό για τη βελτίωσή της, η Ευρωπαική Επιτροπή έχει προωθήσει ένα νέο πακέτο μέτρων, προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη διαχείρηση των εγγράφων τους διαδικτυακά. Είτε διαμένουν στη χώρα τους, είτε ζουν και εργάζονται σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στη διασφάλιση της τήρησης των κοινών κανόνων της ΕΕ.

Οι τρεις βασικές πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή είναι οι εξής:

– Μία ενιαία ψηφιακή πύλη: Στο μέλλον, οι πολίτες και οι εταιρείες θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση, μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού σημείου εισόδου, σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες, διαδικτυακές διοικητικές διαδικασίες και υπηρεσίες βοήθειας. Βασικές διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμες διαδικτυακά, όπως αιτήσεις για πιστοποιητικό γέννησης, για την εγγραφή αυτοκινήτου, την έναρξη μιας επιχείρησης ή την εγγραφή για παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

– Ένας πληροφοριακός οδηγός για την ενιαία αγορά: Τα δικαιώματα της ενιαίας αγοράς μπορούν να ασκηθούν πλήρως μόνο εάν οι κοινά συμφωνημένοι κανόνες είναι κατάλληλοι για το σκοπό και εφαρμόζονται σωστά σε όλη την Ευρώπη. Για να διασφαλιστεί αυτό, είναι κρίσιμη η έγκαιρη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες για την αγορά. Ο συγκεκριμένος οδηγός θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εξάγει καθορισμένα και άμεσα διαθέσιμα δεδομένα (όπως π.χ. τη διάρθρωση του κόστους, την πολιτική τιμολόγησης ή τον πωληθέντα όγκο προϊόντων) σε περιπτώσεις που θα αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς.

– Ένα πλάνο δράσης για το SOLVIT: Το πλάνο αυτό αποσκοπεί στην αύξηση της χρήσης του προγράμματος SOLVIT, εξασφαλίζοντας ότι περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό και βελτιώνοντας τη συλλογή δεδομένων, έτσι ώστε τα στοιχεία από τις υποθέσεις του να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.