Εκστρατεία για ασφαλή και υγιή εργασία σε προσωρινές θέσεις απασχόλησης

Τρίτη, 10 Οκτώβριος, 2017 | Europe Direct

Η εργασία σε πρακτορεία προσωρινής απασχόλησης στην Ευρώπη αυξήθηκε ραγδαία κατά την τελευταία δεκαετία. Οι εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, με μελέτες που αποδεικνύουν ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επαγγελματικών ατυχημάτων από άλλες ομάδες εργαζομένων.

Η εκστρατεία «Ασφαλής και υγιής εργασία στην προσωρινή απασχόληση» αποσκοπεί στην προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης και των διασυνοριακών εργαζομένων. Η εκστρατεία ξεκίνησε από την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της ΕΕ, από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019. Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα διεξαχθούν επιθεωρήσεις τόσο στις εταιρείες προσωρινής εργασίας όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Η εκστρατεία περιλαμβάνει δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και μια βασική εμπειρία σχετικά με τη διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας. Το SLIC αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έναν εκπρόσωπο των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας κάθε κράτους μέλους.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.