Εκπαίδευση καθηγητών της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας

Για άλλη μια χρονιά το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού προσφέρει σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή επιθυμούν να διδάξουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Αφορούν στη διδακτική μεθοδολογία και στην προετοιμασία νέων διδασκόντων αλλά και στην ανταλλαγή υλικών και ιδεών μεταξύ έμπειρων συναδέλφων.

Συντονίστρια και βασική εκπαιδεύτρια των σεμιναρίων είναι η Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Εκπαιδεύτρια Καθηγητών και Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Πρόγραμμα σεμιναρίων για το φθινόπωρο 2017

Πρόγραμμα Κατάρτισης EUROLTA. Το Πρόγραμμα Κατάρτισης EUROLTA μπορεί να οδηγήσει στην Πιστοποίηση καθηγητών όλων των Ξένων Γλωσσών και της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας σε ενηλίκους EUROLTA. Τα Πιστοποιητικά απονέμονται από το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών International Language Network ICC, Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και άλλα Υπουργεία και οργανισμοί δημιούργησαν το EUROLTA μέσω του προγράμματος ELTACS με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO είναι μέλος του International Language Network ICC

Έναρξη: 30 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια: 7 μήνες

Δομή: Σύγχρονες συνεδρίες online, Ασύγχρονη εκπαίδευση online, Συνεδρίες διά ζώσης, Παρακολούθηση μαθημάτων έμπειρων καθηγητών, Διδασκαλία-πρακτική μαθημάτων σε ξενόγλωσσους ενηλίκους, Προσωπική υποστήριξη και ανατροφοδότηση, Διαδικασίες αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης, μέσω δημιουργίας προσωπικού Φακέλου (portfolio) Δίδακτρα: 900 ευρώ (καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις) (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Online σεμινάριο 1: Ο σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας και μιας σειράς μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής

Διάρκεια: 4 εβδομάδες Έναρξη: 6 Νοεμβρίου 2017 Δομή: Μελέτη των διδακτικών υλικών που βρίσκονται σε πλατφόρμα moodle σύμφωνα με προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και τέσσερις (4) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail. Δίδακτρα: 70 ευρώ (περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης 15 ωρών) (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Δια ζώσης σεμινάρια – Νοέμβριος 2017

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Ο χώρος θα ανακοινωθεί) Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 – Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής – Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών, προσδοκιών των μαθητών μας – Η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών – Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος/ μιας εκπαιδευτικής συνάντησης – Η διδασκαλία του κειμένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου – Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του λεξιλογίου – Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών Διάρκεια: 16 ώρες, Ωράριο: Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00-17:00 Δίδακτρα: 210 ευρώ (έκπτωση 20% σε εθελοντές διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα σε ΜΚΟ και σε κατόχους κάρτας ανεργίας.

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Ο χώρος θα ανακοινωθεί) Παρασκευή 19 έως Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 – Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων – Η διδασκαλία της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας – Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα – Η ενεργοποίηση των μαθητών – Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία Διάρκεια: 16 ώρες, Ωράριο: Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00-17:00 Δίδακτρα: 210 ευρώ (έκπτωση 20% σε εθελοντές διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα σε ΜΚΟ και σε κατόχους κάρτας ανεργίας)

Εκπαιδεύτρια:
Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, Εμπειρογνώμων-Αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», Καλειδοσκόπιο -σειρά εκμάθησης ελληνικής γλώσσας (επίπεδα Β1, Γ1 και Γ2).

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
Email: [email protected], [email protected]
Τηλέφωνο: 210 5238149, 22860 82820

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.