Δοκιμάστε νέους τρόπους πρόσβασης στο δίκαιο της ΕΕ

Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος, 2016 | Τα νέα του δικτύου μας

img_how_procedureΤο PublicAccess.eu είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2015 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την εξεύρεση τρόπων ευκολότερης πρόσβασης σε έγγραφα της ΕΕ που διατίθενται στο ευρύ κοινό και για την αύξηση της διαφάνειας στην λήψη αποφάσεων της ΕΕ.

Αυτός ο ιστότοπος σχεδιάστηκε ως μέσο δοκιμής νέων τρόπων παρουσίασης των νομικών πληροφοριών στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ. Εδώ θα βρείτε πέντε ειδικά προεπιλεγμένες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, καθεμιά από τις οποίες εμφανίζεται μαζί με μια σειρά εγγράφων που εκπροσωπούν τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της συγκεκριμένης πράξης.

Οι κύριοι στόχοι του πιλοτικού έργου είναι να εντοπίσει και να διαθέσει σχετικά αταξινόμητα έγγραφα και να τα δομήσει  με τρόπο που να διασφαλίζεται  η διαλειτουργικότητα και διασύνδεση. Το έργο, το οποίο υλοποιείται από το Γραφείο Εκδόσεων της ΕΕ, αποτελείται από τρεις κύριους άξονες:

-Project βιτρίνα: για να αναδείξει και να δοκιμάσει νέες, καινοτόμες μεθόδους παρουσίασης των νομικών πληροφοριών, βάσει των λίγων ειδικά προεπιλεγμένων νομοθετικών πράξεων. Η βιτρίνα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δουν κάθε μια από τις πέντε πράξεις με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: Timeline, Διαδικασία, Συγγραφέας και Τύπος.

-Εμπλουτισμένο  EUR-Lex με νέες κατηγορίες εγγράφων για να εξασφαλιστεί η πληρέστερη κάλυψη αρχείων της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

-Μελέτη για την εξασφάλιση ολοκληρωμένης πρόσβασης σε έγγραφα προσιτά στο κοινό από ευρωπαϊκούς θεσμούς , οργανισμούς και φορείς της, ώστε να διαπιστωθεί πώς τα διαφορετικά είδη εγγράφων θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο χώρο για εύκολη χρήση και πρόσβαση.

Σας καλούμε να ανακαλύψετε τις διάφορες δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπος αυτός. Οι παρατηρήσεις σας θα είναι ευπρόσδεκτες, καθώς οι ιδέες που εξετάζουμε στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης θα τροφοδοτήσουν τις μελλοντικές εργασίες για την εύκολη και πλήρη πρόσβαση στις νομικές πληροφορίες της ΕΕ για όλους.

Ελπίζουμε ότι η εμπειρία αυτή θα σας φανεί χρήσιμη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.