Δίκαιη φορολογία: Δημοσίευση καταλόγου των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών

Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος, 2017 | Europe DirectNEA

Ο πρώτος κατάλογος ΕΕ των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών εγκρίθηκε στις 6/12/17 από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες.

Συνολικά, οι υπουργοί παρέθεσαν κατάλογο 17 χωρών που δεν τηρούν τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης που έχουν συμφωνηθεί. Επιπλέον, 47 χώρες ανέλαβαν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στα φορολογικά τους συστήματα και να τηρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, κατόπιν επαφών με την ΕΕ.

Το πρωτοφανές αυτό εγχείρημα αναμένεται να αυξήσει το επίπεδο της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλει στην αποφυγή της μεγάλης κλίμακας καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που αποκαλύφθηκαν σε πρόσφατα σκάνδαλα όπως τα «Paradise Papers».

 

Διαβάστε περισσότερα (στα αγγλικά): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_en.htm

 

πηγή: ec.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.