Από το Brexit στα παρασιτοκτόνα: 5 στοιχεία από το Στρασβούργο

Σάββατο, 19 Ιανουάριος, 2019 | Πολυμέσα

Μετά από μια ιστορική καταψήφιση της συμφωνίας για το Brexit από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη του Κοινοβουλίου συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την κατάσταση του Brexit. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για επικαιροποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ενώ ενέκριναν ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα, το InvestEU. Ψήφισαν επίσης υπέρ της βελτίωσης των διαδικασιών έγκρισης της ΕΕ για τα παρασιτοκτόνα.

Απομαγνητοφώνηση:

Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν την απόρριψη της συμφωνίας για το Brexit από το βρετανικό κοινοβούλιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της αύξησης της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ κατά 19% στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό θα ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το InvestEU, ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της χρηματοδότησης στις υποδομές, την έρευνα και την καινοτομία. Θα δώσει το έναυσμα για περίπου 700 δις ευρώ σε επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης, πρώην Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, στηρίζει όσους χάνουν τις δουλειές τους ως αποτέλεσμα τεχνολογικών ή περιβαλλοντικών αλλαγών. Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της μείωσης του ορίου επιλεξιμότητας στις 200 χαμένες θέσεις εργασίας σε μια εταιρεία ή τομέα. Μια ειδική επιτροπή παρουσίασε την έκθεσή της για τα παρασιτοκτόνα μετά από διερεύνηση 9 μηνών. Τα μέλη ψήφισαν υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης της ΕΕ για τα παρασιτοκτόνα.

Πηγή: multimedia.europarl.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.