100 εκατ. Ευρώ και 5 νέα βραβεία για την επιτάχυνση της καινοτομίας από το Horizon2020

Παρασκευή, 25 Ιούλιος, 2014 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα λεπτομερώς τη νέα πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την καθιέρωση πέντε βραβείων καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020», για το οποίο θα διατεθούν 80 δισ. ευρώ.

Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία της Ευρώπης, προσφέροντας επιχορηγήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε έξυπνες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Τα βραβεία προσφέρουν αμοιβή για τεχνολογικές ανακαλύψεις υψηλής κοινωνικής σημασίας. Οι πρωτοβουλίες τονίζουν την εντατική προσπάθεια στήριξης της καινοτομίας στην Ευρώπη στο πλαίσιο του πρώτου, διετούς διάρκειας προγράμματος εργασιών του προγράμματος «Ορίζων 2020». Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης τη διάθεση 7 δισ. ευρώ για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατά τη διάρκεια του 2015 και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων (MEMO/14/492).

Η επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, δήλωσε σχετικά: «Η ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν τεράστια, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 17.000 προτάσεις. Με εντυπωσίασε η μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος που έδειξε η βιομηχανία, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα δίνουμε το σύνθημα της εκκίνησης για τις προσκλήσεις του 2015 και είμαι πεπεισμένη ότι θα υπάρξει εξίσου μεγάλη ζήτηση. Η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» και τα νέα βραβεία θα προσφέρουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε φορείς καινοτομίας από ολόκληρη την Ευρώπη. Με τα μέτρα αυτά συμβάλλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και δημιουργούμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.»

Η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2015. Μέσω της δράσης αυτής θα παρέχεται στήριξη σε μικρές κοινοπραξίες τριών έως πέντε οργανισμών με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε πολλά υποσχόμενες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Γίνονται δεκτές ιδέες σε κάθε πεδίο της τεχνολογίας ή των εφαρμογών της και από κάθε νομική οντότητα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Οι διαγωνισμοί για τα πέντε βραβεία καινοτομίας θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015. Τα βραβεία, αξίας 6 εκατ. ευρώ το 2015, καλύπτουν τρία διαφορετικά θεματικά πεδία έρευνας: την υγεία («Βραβείο περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών», «Βραβείο σαρωτή τροφίμων»), το περιβάλλον («Βραβείο περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης») και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών («Βραβείο συλλογικής χρήσης του ραδιοφάσματος», «Βραβείο οπτικής μετάδοσης»).

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών που εγκρίθηκε σήμερα επιβεβαιώνει τα επιμέρους στοιχεία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το 2015, που ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο, και καθορίζει τις προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων (βλ. IP/13/1232). Όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» είναι προσβάσιμες από τη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες.

Ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»

Η ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο, ήταν τεράστια, καθώς έως τα τέλη Ιουνίου είχαν υποβληθεί περισσότερες από 17.000 προτάσεις, με τις οποίες ζητείται χρηματοδότηση εννεαπλάσια της διαθέσιμης. Αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7) και υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που προέρχονται από τη βιομηχανία, καθώς οι αιτήσεις επιχειρήσεων στους άξονες «βιομηχανική υπεροχή» και «κοινωνικές προκλήσεις» του προγράμματος «Ορίζων 2020» αποτελούν το 44% του συνόλου έναντι 30% σε άλλα συγκρίσιμα πεδία του ΠΠ7. Η συμμετοχή των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με πάνω από 5.500 αιτήσεις ΜΜΕ στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την ενθάρρυνση της υπεροχής στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες και σχεδόν 2.700 αιτήσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου μέσου για τις ΜΜΕ, ύψους 3 δισ. ευρώ.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με επταετή προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 80 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της έρευνας από την ΕΕ κατανέμεται με βάση ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, αλλά ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιλαμβάνει χρηματοδότηση και για τοΚοινό Κέντρο Ερευνών (η επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και την έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ. Δημοσιεύονται επίσης χωριστές προσκλήσεις στο πλαίσιο ειδικών συμπράξεων με τη βιομηχανία και με τα κράτη μέλη (βλ.IP/13/668 και IP/14/796). Το 2015 ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα, που περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κονδύλια και τις διοικητικές δαπάνες, θα ανέλθει σε 9,9 δισ. ευρώ περίπου.

Μάθετε περισσότερα

MEMO/13/1085: «Ορίζων 2020» – Το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ

Ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζων 2020»

Διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.