10 πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του κορωνοϊού

Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2020 | NEAΠολυμέσα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Ενώ η βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού και η στήριξη των κρατών μελών, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο μετριασμός των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Αυτά είναι 10 συγκεκριμένα βήματα που έχει κάνει η ΕΕ, μαζί με το Κοινοβούλιο, για την καταπολέμηση του Covid19.

 

 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση:

Από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, η ΕΕ ανέλαβε ηγετικό ρόλο στον συντονισμό της αντιμετώπισής της. Αυτές είναι οι δέκα κορυφαίες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του Covid19. Περιορισμός της μετάδοσης. Οι πρωτοφανείς προκλήσεις απαιτούν πρωτοφανή μέτρα. Κλείνοντας τα εξωτερικά σύνορα και τα σύνορα Σένγκεν για όσες μετακινήσεις δεν είναι απαραίτητες, η ΕΕ συνέβαλε στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Παροχή εξοπλισμού. Η ΕΕ δημιούργησε «πράσινες λωρίδες» για τη διασφάλιση των διασυνοριακών προμηθειών, απελευθέρωσε αποθέματα ιατρικού εξοπλισμού και κάλεσε τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε κοινές παραγγελίες για μάσκες και αναπνευστήρες. Ενίσχυση της έρευνας. Τα κονδύλια της ΕΕ υποστηρίζουν 140 ερευνητικές ομάδες με σκοπό την εύρεση εμβολίου και την καλύτερη κατανόηση του Covid19, αλλά και τη βελτίωση της διάγνωσης, της κλινικής διαχείρισης και της θεραπείας. Εξασφάλιση την ανάκαμψης. Για να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει από τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας, η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει μια δέσμη κινήτρων στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Επαναπατρισμός των πολιτών. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ βοήθησε χιλιάδες Ευρωπαίους που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία του κόσμου να γυρίσουν στα σπίτια τους. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το Κοινοβούλιο στήριξε νέους κανόνες που επιτρέπουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να καλύψει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Έως 800 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τα κράτη μέλη εφέτος. Στήριξη της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει 750 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακούφιση του δημόσιου χρέους. Εκτός αυτού, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα πακέτο ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Προστασία θέσεων εργασίας. Για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας αν οι εταιρείες αντιμετωπίσουν προβλήματα, η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα που θα επιτρέπουν την επιδοτούμενη μερική απασχόληση. Διασφάλιση του Διαδικτύου. Με τα εκατομμύρια ανθρώπων να εργάζονται στο σπίτι, οι γρήγορες ταχύτητες στο Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του Διαδικτύου, η ΕΕ ζήτησε από το Netflix, το Facebook και το YouTube να μειώσουν την ποιότητα ροής ώστε να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, τόσο για εργασία όσο και για αναψυχή. Προστασία του περιβάλλοντος και των αεροπορικών εταιρειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε νέους κανόνες που τερματίζουν τις κενές πτήσεις και βοηθούν τις αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν στη μείωση της ζήτησης.

 

Πηγή: multimedia.europarl.europa.eu

 

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.