Υποβολή προτάσεων για ερευνητική επιχορήγηση νέων

Η UNESCO καλεί τις νέες γυναίκες και άνδρες ηλικίας κάτω των 35 ετών να υποβάλουν αίτηση για την επιχορήγηση έρευνας νέων των Δρόμων του Μεταξιού 2021. Θα χορηγηθούν 12 ερευνητικές επιχορηγήσεις 10.000 USD. Η Επιχορήγηση έχει ως στόχο να κινητοποιήσει νέους ερευνητές για περαιτέρω μελέτη της κοινής κληρονομιάς των Δρόμων του Μεταξιού.

Η Επιχορήγηση Έρευνας Νέων των Δρόμων του Μεταξιού είναι μια νέα πρωτοβουλία που έχει οργανώσει η UNESCO με την υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την UNESCO. Μεταπτυχιακοί ερευνητές από ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων ηλικίας 35 ετών και κάτω κατά τη στιγμή της αίτησης, είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για την επιχορήγηση. Η προτεινόμενη έρευνα μπορεί να διεξαχθεί από μεμονωμένο ερευνητή ή μπορεί να αποτελεί μέρος της έρευνας μιας ομάδας ή ενός συνεργατικού σχεδίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή:en.unesco.org

Φωτογραφία:unsplash

                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.