Υγεία και κοινωνική ασφάλιση

Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019 | NEAΕκδόσειςΚοινωνία

Ενώ η ευθύνη για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση εναπόκειται πρωτίστως στις κυβερνήσεις των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ΕΕ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, και ιδιαίτερα εκείνες που έχουν διασυνοριακή διάσταση. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους για αύξηση της δράσης της ΕΕ σε θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας αποκοπεί στην προώθηση της καλής υγείας, στην προστασία των πολιτών από απειλές για την υγεία και στην υποστήριξη δυναμικών συστημάτων υγείας. Υλοποιείται κυρίως μέσω των προγραμμάτων δράσης της ΕΕ και σήμερα μέσω του τρίτου προγράμματος υγείας (2014-2020). Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την κάλυψη των αναγκών υγείας του γηράσκοντος πληθυσμού και τη μείωση της εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων που μπορούν να προληφθούν. Από το 2014, έχει σημειωθεί πρόοδος σε διάφορους τομείς, στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς της μικροβιακής αντοχής, της παιδικής παχυσαρκίας, των συστημάτων υγείας, των ιατρικών συσκευών και των εμβολίων.

Η δράση της ΕΕ σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ έχει άμεση σχέση με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Η ΕΕ συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής με στόχο να προαγάγει την ισότητα, καθώς και την αλληλεγγύη, μέσω κατάλληλων, προσβάσιμων και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών κοινωνικής ένταξης. Οι δαπάνες της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση είναι συνδεδεμένες με τα μέτρα που λαμβάνονται στην αγορά εργασίας. Έχει σημειωθεί πρόοδος σε θέματα όπως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η ισότητα των ευκαιριών, αλλά απαιτείται περαιτέρω δράση. Στο μέλλον, τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν περισσότερο στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας (λιγότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο των κατασκευών, συμβάσεις άτυπης απασχόλησης, «εργασία μέσω πλατφόρμας», κ.λπ.).

Στην πρότασή της για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης των εργαζομένων, καθώς και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή μέσω της διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+. Το ταμείο προβλέπεται επίσης να περιλαμβάνει χρηματοδότηση για το αυτόνομο πρόγραμμα υγείας, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών με τις άλλες συνιστώσες του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· συν κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη.

 

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: what-europe-does-for-me

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.